Kurator oświaty będzie miał głos

Data dodania: 10 października 2014 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Edukacja | Brak komentarzy

W nawiązaniu do poprzedniej informacji dotyczącej przeprowadzania na terenie ZSO w Zaklikowie drugich wyborów w klasach, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie dojdzie do wyboru drugiej Rady Rodziców.

Pomimo, że zgodnie z poleceniem dyrekcji szkoły ponowne wybory w klasach zostały przeprowadzone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2014 r. to jednak w dniu dzisiejszym nie odbyło się żadne spotkanie nowo wybranych przedstawicieli.

W związku z tym, iż drugie wybory w klasach przeprowadzone zostały już po ukonstytuowaniu się Rady Rodziców zostało w tej sprawie złożone stosowne zawiadomienie na ręce Organu prowadzącego szkołę – Burmistrza Miasta Zaklików.

Na ocenę zaistniałych zdarzeń trzeba będzie jednak jeszcze poczekać, gdyż z uzyskanych przez redakcję MiastoZaklikow.pl informacji wynika, że zawiadomienie to zostało przesłane do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Jedno w tej sprawie jest pewne, zarówno rodzice jak i nauczyciele nie pamiętają aby w historii tej szkoły, były przeprowadzane jakiekolwiek drugie wybory po ukonstytuowaniu się Rady Rodziców a także nigdy nie były przeprowadzane wybory w formie zakreślonej obecnie przez dyrekcję szkoły.

Można wątpić czy drugie wybory przeprowadzone w klasach porządkowały cokolwiek, mając na uwadze sposób ich przeprowadzenia w odniesieniu do brzmienia art. 53 Ustawy o systemie oświaty. Jednakże ocenę tę należy pozostawić dla Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

code