Edukacja

Nowe surowsze przepisy już od 18 maja 2015 r. – warto znać

Data dodania: 13 maja 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Edukacja | Brak komentarzy
Od 18 maja zaczną obowiązywać nowe przepisy, zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym, polegające w szczególności na kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, powodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rażącym przekraczaniu dopuszczalnej prędkości czy kierowaniu pojazdem pomimo nieposiadania do tego stosownych uprawnień.  Egzekwowanie przepisów spada w szczególności na barki policjantów.Zmiany Więcej...

Agresja w szkołach

Data dodania: 7 maja 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Edukacja | 15 komentarzy
Z wyników pracy Instytutu Badań Edukacyjnych wynika, że 10 procent uczniów polskich szkół pada ofiarą przemocy. Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze.Badanie w szkołach objęło nie tylko uczniów, ale też ich Więcej...

UOKIK ostrzega

Data dodania: 1 maja 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Edukacja | Brak komentarzy
W związku z napływającymi sygnałami od konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed osobami podszywającymi się pod pracowników UOKiK i dzwoniącymi do konsumentów, na przykład w celu wypełnienia ankiety dotyczącej dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego (tzw. III filar).Osoby dzwoniące mogą próbować wyłudzić dane, wykorzystując autorytet Urzędu. W takich przypadkach zawsze należy sprawdzić wiarygodność dzwoniącej osoby, a w przypadku wątpliwości Więcej...

Droższe mandaty – pod ochroną miejsca parkingowe niepełnosprawnych

Data dodania: 14 kwietnia 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Edukacja | Brak komentarzy
Od 11 kwietnia br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wysokości mandatów nakładanych za wybrane rodzaje wykroczeń w ruchu drogowym.Na przykład osoba nieuprawniona, która zaparkuje na miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej musi się liczyć z mandatem karnym w wysokości 800 zł. Nowe kwoty mandatów za niektóre wykroczenia, w tym związane z nieuprawnionym posługiwaniem się kartą parkingową, przewiduje rozporządzenie, które zaczęło obowiązywać od 11 kwietnia 2015 Więcej...

Dziecko przedmiotem eksperymentu

Data dodania: 12 kwietnia 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Edukacja | 3 komentarze
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców prowadzi projekt "Rodzice chcą mieć wybór". Akcja fundacji skierowana jest do rodziców dzieci urodzonych w 2009 r.W wyniku rządowej reformy dzieci te mają pójść do 1 klasy jako rocznik eksperymentalny. Po raz pierwszy obowiązek szkolny obejmie cały rocznik sześciolatków. Z wyliczeń fundacji wynika, że w klasach pierwszych będzie dwa razy więcej dzieci niż dotychczas, bo aż 650 tysięcy. Natomiast różnica wieku między najmłodszym i najstarszym Więcej...

To nie tylko obowiązek, to również dobro i satysfakcja

Data dodania: 26 marca 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Edukacja | Brak komentarzy
Zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wspierania osób niepełnosprawnych wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli jako samodzielna jednostka organizacyjno-budżetowa.PCPR w Stalowej Woli od dnia 1 stycznia 2012 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 49/2011 Starosty Stalowowolskiego z dnia 23 listopada 2011 r. zostało wyznaczone na Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej".Sprawami związanymi z kwalifikowaniem, szkoleniem, Więcej...

MEN o postępowaniach dyscyplinarnych nauczycieli

Data dodania: 23 marca 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Edukacja | Brak komentarzy
W tym roku szkolnym do kuratoriów trafiło 136 spraw dotyczących stosowania przemocy wobec dzieci, uczniów i wychowanków; do rzeczników dyscyplinarnych przy wojewodach wpłynęło 267 wniosków o ukaranie nauczycieli za uchybienie godności zawodu - wynika z danych MEN.O takie informacje minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska wystąpiła do kuratorów po doniesieniach medialnych w sprawie znęcania się na dziećmi w szkole podstawowej w Szczodrem (Dolnośląskie). W placówce tej nauczycielka Więcej...

Co roku ginie w ten sposób kilka osób

Data dodania: 19 marca 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Edukacja | Brak komentarzy
Wiele osób zabrało się za wiosenne porządki przy domu i na polach. Niektórym wydaje się, że dobrym sposobem na to jest wypalanie traw. Ponieważ do Policji i strażaków docierają już sygnały o wypalaniu roślinności, przypominamy, że takie działanie jest surowo zabronione! Wypalanie traw jest jedną z przyczyn pożarów. Gdy ogień wymknie się spod kontroli, o co nietrudno nawet przy słabym wietrze, płoną nie tylko łąki, lasy, ale i zabudowania. Osoby, które wypalają roślinność Więcej...

Komu Karta Dużej Rodziny

Data dodania: 11 marca 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Edukacja | Brak komentarzy
Czym jest Karta Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Przepis dotyczy również rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, Więcej...

Kto może pomóc w problemie

Data dodania: 24 lutego 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Edukacja | Brak komentarzy
Wszawica jest traktowana jako zakażenie, jednak została skreślona z listy chorób zakaźnych. Rozprzestrzenianiu się wszawicy sprzyjają duże skupiska ludzkie takie jak szkoły i przedszkola. MiastoZaklikow.pl otrzymało kilka sygnałów mogących świadczyć o tym, że zagrożenie takie może mieć miejsce na terenie placówek oświatowych funkcjonujących na terenie naszej gminy.CO TO JEST WSZAWICAWesz to owad  pasożytujący na owłosionej skórze ludzkiej. Wszy wywołują chorobę zakaźną Więcej...