Czy dojdzie do uszczęśliwienia mieszkańców Agatówki na siłę

Data dodania: 15 lipca 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Wydarzenia | 2 komentarze

Staropolskie przysłowie mówi, że od przybytku głowa nie boli. Jednak nie zawsze tak jest a przekonali się o tym mieszkańcy miejscowości Agatówka położonej obok Stalowej Woli.

Sprawa dotyczy budowy niechcianych przez nich ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 77 w miejscowości Agatówka. Mieszkańcy twierdzą – nie bez racji, że budowa tych ekranów utrudni ich życie, odizoluje ich od świata, a ponadto, co też jest istotne, spowoduje znaczny spadek wartości nieruchomości położonych za wybudowanymi ekranami.  Utrudnienia te będą dotyczyć również firm usytuowanych w tym rejonie.

Problem polega na tym, iż w sprawie tej zapadła już decyzja, która została wydana w dniu 18.09.2013 r.  Ze względu na stanowczy sprzeciw dużej grupy mieszkańców Agatówki, w sprawę tę zaangażował się osobiście Poseł na Sejm RP Antoni Błądek. Ponadto grupa protestujących zwróciła się także o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy do Stowarzyszenia „DOBRE PRAWO”.

W dniu 15.07.2015 r. z inicjatywy posła Antoniego Błądek z mieszkańcami Agatówki spotkał się Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny, Wójt Gminy Zaleszany Paweł Gardy i sołtys Agatówki. W spotkaniu wziął również udział przedstawiciel Stowarzyszenia „DOBRE PRAWO”.

W trakcie spotkania poseł na sejm Antoni Błądek zaapelował do zebranych o rozwagę, jednak wobec zdecydowanego stanowiska zapewnił zebranych o swoim poparciu dla tej społecznej inicjatywy, włącznie ze złożeniem interpelacji poselskiej w tej sprawie.

Sytuacja ta jest interesująca również z tego powodu, że ówczesne władze samorządowe ze Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli już w 2013 roku podjęły decyzję o uszczęśliwieniu mieszkańców Agatówki na siłę tzn. wbrew ich stanowisku a ponadto bez dopuszczenia stron do udziału w toczącym się postępowaniu w tej sprawie.

Natomiast koszt tej niechcianej inwestycji sięga kwoty 6 milionów złotych.

Starosta Stalowowolski jak i Wójt Gminy Zaleszany oświadczyli zgodnie, iż nie widzą potrzeby sprzeciwiania się woli mieszkańców, jednak widzą trudności w rozwiązaniu problemów formalno-prawnych związanych z uprawomocnieniem się decyzji z 2013 r.

Nad rozwiązaniem problemu będą zastanawiać się również członkowie Stowarzyszenia „DOBRE PRAWO”, które podjęło się reprezentacji mieszkańców Agatówki w tej sprawie.

MiastoZaklikow.pl przygotowało fotorelację ze spotkania.

1 2 3 4

 1. krajanka

  Istnieją inne sposoby na wyciszenie i znacznie tańsze m.in:
  – budowa rowów akustycznych,
  – okna o podwyższonej izolacji akustycznej ( mam takie) i zdaja egzamin,
  – nowy wynalazek – cichy asfalt – montowanie cuchych nawierzchni dróg ( mieszanka asfaltu z gumą) pochodzacej z utylizacji opon, zmniejsza to hałas o 10 dB i zapewnia lepszą elastyczność górnej warstwy jezdni, nie pęka w niskich temperaturach,
  – wpropwadzić właściwą organizację ruchu (50 km/h) co niweluje hałas.
  ,Najlepszą, najzdrowszą i najbardziej estetyczną formą wyciszenia hałasu ulicznego są pasy zieleni, kompozycje drzew i krzewów, skwery, parki. Ponadto, niżej wymienię tylko kilka powodów dla których nie powinnbyc takich ekranów:
  1) istotne oszczędności środków publicznych, które mogą zostać spożytkowane w inny sposó, z godny z interesem społecznym,
  2) zagrożenie dla rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorców, których firmy zlokalizowane są bezpośrednio przy drodze; posadowienie ekranów akustycznych znacznie ograniczy dostępność ich klientów,
  3) bariera w komunikacji z przyległymi działkami,
  4) ekrany ograniczją nasłonecznienie budynków,
  5) zagrażaja ptakom,
  6) powstaja tunele aerodynamiczne,
  10) pojawia się zjawisko klawiszowania ( wyeksploatowane same wytwarzają hałas wskutek podmuchu wiatru same generują hałas),
  7) ograniczaja mozliwości skutecznego przewietrzenia ich otoczenia,
  8) stwarzaja dogone warunki dla przestepców,
  9) zamarzanie zimą bramy
  10) osoby niepełnosprawne i starsze będą izolowane,
  11) ciemno w pomieszczeniach- trzeba świecic śwtało,
  12 wydłuzy się czas oczekiwania na pierwszą pomoc medyczną w sytuacji zagrożenia zycia orazjednostek udzielających pomocy,
  13) pomiat=ry hałasu mierzone przy krawężniku jezdni drogi krajowej 77, a NIK przedstawia w jednym z rapostów, ze taki hałas powinien byc mierzony w budynkach.
  Brak konsultacji społechnych.
  Poradnik Konsultacji Społecznych – ngo.pl
  Bardzo klarowne wyjaśnienia dotyczące konsultacji przestawia portal ngo.pl. Zacznijmy od definicji:
  Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz (każdego szczebla: od lokalnych po centralne) przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.
  Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań.
  Podstawą do przeprowadzenia konsultacji społecznych w samorządzie są przepisy ustaw o:
  samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku
  samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku
  samorządzie wojewódzkim z 5 czerwca 1998 roku.
  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku.
  Zgodnie z tymi przepisami rząd i samorządy mogą przeprowadzić konsultacje społeczne w wypadkach przewidzianych ustawą (wtedy często są one obowiązkowe) oraz w innych sprawach ważnych dla wspólnot samorządowych.
  Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami określają uchwały rad odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego (gmin, miast, powiatów, województw). Zasady konsultowania projektów aktów prawa lokalnego z organizacjami pozarządowymi muszą być obligatoryjnie zawarte w stosownej uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (art. 5 ust 5). Wymóg ten może być zrealizowany przez zawarcie tych zasad w rocznym lub – jeszcze lepiej – w wieloletnim
  programie współpracy.
  Poradnik doradza także w jaki sposób przeprowadzać konsultacje czyli:
  informując szeroko o planach władz (np. w lokalnych mediach);
  informując o możliwościach zgłaszania uwag i opinii do tych planów;
  planując i informując o harmonogramie spotkań otwartych lub dedykowanych określonym grupom zainteresowanych instytucji, podczas których będzie można zgłosić uwagi i wymienić opinie;
  organizując spotkania i biorąc udział w spotkaniach dotyczących planów urzędu na zaproszenie osób i instytucji zainteresowanych nimi;
  zbierając opinie wśród specjalistów (m.in. współpracujących z organizacjami);
  zlecając badania społeczne – ich wykonawcami, obok jednostek specjalistycznych (instytutów i firm badawczych) mogą być organizacje społeczne. Badania dostarczają wiedzę, jakie rozwiązania, w jakim zakresie mogą być zaakceptowane przez lokalną społeczność. Ta forma konsultacji, o ile umiejętnie pokierowana, może doprowadzić do bezpośredniego (osobistego) zaangażowania mieszkańców w sporządzanie planów, realizację i kontrolę działań. W dużych miejskich społecznościach jest to proces
  napotykający czasem spore trudności.
  Siedem Zasad Konsultacji – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  Zgodnie z opracowaniem ekspertów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zasady prawidłowo przeprowadzonych konsultacji społecznych powinny obejmować: dobrą wiarę, powszechność, przejrzystość, responsywność, koordynację, przewidywalność oraz poszanowanie interesu ogólnego. Specjaliści pracujący nad Zasadami wyszli z założenia, że w systemie demokratycznym suwerenem są obywatele, którzy sprawują rządy bezpośrednio lub przez przedstawicieli, którym udzielili mandatu w wyborach.

  Według Ministerstwa celem konsultacji jest poprawa jakości decyzji i legislacji. Wysłuchanie racji różnych stron pozwala wcześnie wychwycić błędy i stworzyć bardziej wyważone rozwiązania. Decyzje mogą wtedy uwzględniać zróżnicowane potrzeby obywateli, grup, środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Konsultacje służą artykulacji i wymianie poglądów, a nie prowadzeniu sporów. Konsultacje są kluczowym sposobem włączania obywateli w proces podejmowania decyzji.

  Udział obywateli w procesie kształtowania polityk publicznych i rozwiązań prawnych przyczynia się do urzeczywistniania dobra wspólnego postrzeganego w kategoriach jakości życia całej społeczności. Innymi sposobami poznawania i uwzględniania preferencji obywateli w okresie między wyborami są m.in. szeroka debata publiczna, wysłuchania publiczne, badania opinii publicznej i zinstytucjonalizowany dialog obywatelski i społeczny. Konsultacje są inicjowane przez administrację publiczną –
  rządową i samorządową. Uczestniczenie konsultacjach jest prawem każdego obywatela. Po to, by konsultacje mogły spełniać te funkcje, istotne jest kierowanie się poniższymi zasadami.
  Pozdrawiam mieszkańców Agatówki.

  Reply
 2. LUSIA

  TA INWESTYCJA JEST BUBLEM JEDNEJ RODZINIE PRZESZKADZA HAŁAS JAK ZACZYNAŁ SIE BUDOWAC WIEDZIAŁ W JAKIM MIEJSCU A TERAZ MU WSZYSTKO NIE PASUJE LICZYMY ZE Z POMOCA WŁADZ UDA NAM SIE ZATRZYMAC MACHINE KTÓRA TA RODZINA ROZPOCZEŁA I OBY TE 6 MILIONÓW NIE POSZLO W BŁOTO DLA JAKIEGOS WIDZI MI SIE

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

code