Niekonstytucyjność na etapie noweli ustawy łowieckiej

Data dodania: 3 lipca 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Wydarzenia | Brak komentarzy

Sztuka tworzenia dobrego prawa odeszła już chyba bezpowrotnie do lamusa. Miejmy nadzieję, że władza ustawodawcza wyłoniona  w najbliższych wyborach pod patronatem dr prawa Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Andrzeja Dudy przywróci konstytucyjny porządek już na etapie projektów tworzenia ustaw. Jesteśmy przecież autorami pierwszej Konstytucji w Europie i drugiej w świecie.

Tym razem sprawa dotyczy nowelizacji ustawy Prawo łowieckie. Projekt nowelizacji zakłada możliwość powołania się na klauzulę sumienia. Oznacza to, że ze względu na przekonania religijne lub też inne zasady moralne, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości znajdującej się na terenie danego obwodu łowieckiego będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o ustanowienie zakazu polowania na terenie jego nieruchomości.

Na klauzulę sumienia będzie mógł powołać się właściciel nieruchomości położonej poza terenem zabudowanym, dotyczyć to będzie zwłaszcza powierzchni wielkoformatowych.  Swoje zastrzeżenia do projektu wnieśli eksperci  Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, którzy uważają, że regulacje z zakresu prawa łowieckiego wiążą się nie tylko z zasadami prowadzenia polityki łowieckiej, ale też ze standardami ochrony zwierząt i prawem własności.

A główny problem dotyczy obowiązku składania do sądu powszechnego wniosku, w którym właściciel nieruchomości, powołujący się na klauzulę sumienia, musi wykazać rzeczywisty związek wniosku z wyznawaną religią czy doktryną światopoglądową oraz wskazać zasady religii lub doktryny, które mówią o zakazie polowania na zwierzyną łowną.

Tymczasem art. 53 Konstytucji RP wyraźnie stanowi, że każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii, oraz, że nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

Zapis ten jest tak jasny w swej wymowie, że nawet laik stwierdzi, że już sam projekt nowelizacji jest sprzeczny z konstytucją.

Istnieje natomiast szereg odmiennych a zarazem skutecznych rozwiązań spraw właścicielskich i odszkodowawczych w prawie łowieckim bez powoływania przepisów dot. klauzuli sumienia.

Wiadomym jest, że selekcja osobnicza zwierzyny łownej musi być wykonywana zarówno dla zdrowia populacji zwierzęcej jak i dla człowieka. Należy jednak wsłuchać się w stanowisko specjalistów PZŁ jak również w praktyczne głosy samych myśliwych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

code