Ogólnopolskie liczenie ludzi bezdomnych

Data dodania: 7 lutego 2017 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Wydarzenia | Brak komentarzy

W nocy z 8 na 9 lutego br. zostanie przeprowadzone ogólnopolskie badanie liczny osób bezdomnych. 

Działania związane z realizacją badania na terenie województwa koordynuje wojewoda. 

Określenie liczby osób bezdomnych jest niezbędne do podejmowania wszelkich działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków bezdomności w Polsce. Uzyskane dane pomogą kreować lokalną politykę społeczną w tym zakresie. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wystosowała pismo do prezydentów, burmistrzów i wójtów miast oraz gmin województwa podkarpackiego z prośbą o koordynację działań związanych z przeprowadzeniem kolejnego badania liczby osób bezdomnych, w którym zobowiązała do wyznaczenia gminnego koordynatora badania oraz powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie danego miasta lub gminy. 

Sprawne przeprowadzenie zadania wymaga zaangażowania wszelkich dostępnych służb: pracowników policji, straży gminnej lub miejskiej, centrów zarządzania kryzysowego, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób bezdomnych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych oraz wolontariuszy. 

Informacje będą zbierane m. in. w noclegowniach, schroniskach, domach dla samotnych matek, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, szpitalach, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach karnych izbach wytrzeźwień, ogródkach działkowych, na terenie pustostanów, na ulicach, klatkach schodowych, dworcach itp. 

Określenie liczby osób bezdomnych będzie możliwe po zsumowaniu: 

  • liczby osób bezdomnych spędzających noc z 8 na 9 lutego 2017 r. w placówkach noclegowych,
  • liczby osób bezdomnych spędzających noc w tzw. miejscach „niemieszkalnych” (ogródki działkowe, parki itp.), poza placówkami instytucjonalnymi. 

Wskazówki dotyczące sposobu realizacji badania zostały opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/informacje-dla-wydzialow-polityki-spolecznej-i-regionalnych-osrodkow-polityki-spolecznej/). 

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych jest realizowane co 2 lata. Ostatnie działania w tym zakresie były prowadzone w nocy z 21 na 22 stycznia 2015.

Źródło: UW Rzeszów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

code