Zaprzysiężenie Burmistrza Zaklikowa

Data dodania: 9 grudnia 2014 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Wydarzenia | Jeden komentarz

W dniu dzisiejszym 9.12.2014 r. o godz. 14.00 odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Zaklikowie. Sesja miała uroczysty charakter ze względu na to, że w porządku obrad było złożenie ślubowania przez Burmistrza Zaklikowa Zdzisława Wójcik.

W porządku obrad był także wybór członków komisji Rady Miejskiej w Zaklikowie,  podjęcie uchwały budżetowej, a także podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia Burmistrza Zaklikowa.

Ślubowanie przebiegało w ten sposób, że wszyscy znajdujący się na sali obrad powstali z miejsc a Przewodniczący Rady Miejskiej w Zaklikowie Mirosław Mach odczytał następującą rotę ślubowania:

„Obejmując urząd burmistrza, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”.

Zdzisław Wójcik złożył ślubowanie następującej treści „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Podjęto uchwały w sprawie wyboru członków komisji stałych. po czym członkowie spomiędzy siebie dokonali wyboru przewodniczącego każdej komisji. Każdy radny może być członkiem dwóch komisji.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Dariusz Mróz – przewodniczący, Mirosław Balbier, Dariusz Plęs, Anna Mikusek, Małgorzata Drzewi.

Członkami Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego zostali: Anna Mikusek – przewodnicząca, Dariusz Chmielewski, Damian Plęs, Krzysztof Oszust, Adam Sieczkoś,

Członkami Komisji Ładu, Porządku Publicznego, Problemów Alkoholowych i Pomocy Społecznej zostali: Michał Czajka – przewodniczący, Krzysztof Oszust, Jan Gajowiak, Jacek Małagocki.

Członkami Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Turystyki i Sportu zostali: Mirosław Balbier – przewodniczący, Jan Żelazny, Dariusz Chmielewski, Małgorzata Kulpa, Jacek Małagocki.

Członkami Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zostali: Jan Gajowiak – przewodniczący, Małgorzata Kulpa, Michał Czajka, Małgorzata Drzewi, Dariusz Mróz.

W trakcie II sesji Rady Miejskiej w Zaklikowie radni podjęli uchwałę w sprawie wysokości wynagrodzenia Burmistrza Zaklikowa. Wynagrodzenie burmistrza będzie odtąd wynosiło 10550,00 złotych brutto i jest ono porównywalne z wynagrodzeniem jakie otrzymują wójtowie w sąsiednich gminach.

Za przyjęciem uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia było 13 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym się. W sesji nie brał udziału radny Krzysztof Ziemiński.

Na podstawie tej uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej w Zaklikowie podpisze z burmistrzem umowę o pracę, której głównym elementem będzie właśnie wysokość wynagrodzenia za pracę. Po przeliczeniu, wysokość miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Zaklikowa netto (na rękę) będzie wynosić 8577,24 zł.

MiastoZaklikow.pl przygotowało fotorelację z posiedzenia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1. Lagodna Herta

    To byla wazna sesja, nie tylko ze wzgledu na slubowanie burmistrza, ale takze dlatego, ze wybrano na niej sklady stalych komisji Rady Miasta. Wszystkim Panstwu zycze owocnej wspolpracy, ku naszemu wspolnemu dobru.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

code