Komu Karta Dużej Rodziny

Data dodania: 11 marca 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Edukacja | Brak komentarzy

Czym jest Karta Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Przepis dotyczy również rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18 lub 25 roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia.   

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in.  z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych. Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Kartę honoruje ponad 500 firm i instytucji w całej Polsce. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. 

Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny pod adresem www.rodzina.gov.pl.

Niestety z terenu powiatu stalowowolskiego nie znaleziono jak do tej pory partnerów, którzy przystąpili do programu, z oferty których mogłaby skorzystać duża rodzina.

Źródło; rodzina.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

code