Nagrody Burmistrza dla najzdolniejszych uczniów

Data dodania: 23 czerwca 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Edukacja | Jeden komentarz

Komisja powołana, na podstawie § 13 ust. 1 „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy Zaklików” uchwalonego przez Radę Miejską w Zaklikowie uchwałą Nr LIV/319/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 22 września 2014r. poz. 2487), Zarządzeniem Nr 62/2015 Burmistrza Zaklikowa z dnia 22 kwietnia 2015r. na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2015r. rozpatrzyła wnioski o przyznanie Nagrody Burmistrza dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Zaklików.

Zgodnie z Regulaminem nagroda stanowi formę wyróżnienia i wspierania uczniów wykazujących się szczególną aktywnością i umiejętnościami w różnych dziedzinach oraz uzyskujących wysokie wyniki w nauce. Nagroda przeznaczona jest dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej na terenie Gminy Zaklików. Nagrody przyznaje się w formie rzeczowej: upominku, pomocy dydaktycznej i naukowej itp.

Zgodnie z § 12 pkt 4. wnioski należało złożyć  do 15 czerwca br.; do dnia posiedzenia Komisji wpłynęło łącznie 12  wniosków z: Zespołu Szkół w Zdziechowicach, Zespołu Szkół w Lipie, Szkoły Podstawowej w Łysakowie, Gimnazjum w Łysakowie.

Komisja pozytywnie zaopiniowała i zarekomendowała Burmistrzowi wnioski następujących uczniów:

Nagroda Burmistrza za osiągnięcia i wyniki w nauce:

  • Katarzyna Skrzypek – Gimnazjum w Łysakowie,
  • Paweł Drzymała – Zespół Szkół w Zdziechowicach,
  • Spyra Alicja – Zespół Szkół w Zdziechowicach,

Nagroda Burmistrza za osiągnięcia:

  • Nowakowska Maria – Zespół Szkół w Zdziechowicach,
  • Klaudia Ragan – Zespół Szkół w Lipie,

Nagroda Burmistrza za wyniki w nauce:

  • Klaudia Zarębska – Zespół Szkół w Lipie,
  • Magdalena Ozga – Zespół Szkół w Lipie,
  • Martyna Okrasa – Zespół Szkół w Zdziechowicach.

Źródło: www.zaklikow.pl

Dlaczego dyrekcja ZSO w Zaklikowie zaniechała wystąpienia z odpowiednimi wnioskami w sprawie uczniów zaklikowskiej szkoły. Mamy przecież przykłady szczególnych osiagnięć uczniów tej szkoły, jak choćby głośny sukces Konrada Topolskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

code