Nawet ukaranie mandatem może być powodem odwołania dyrektora szkoły

Data dodania: 3 lipca 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Edukacja | Brak komentarzy

Bardzo dobra ocena pracy dyrektora szkoły dotycząca zarządzania placówką oświatową nie stanowi przeszkody dla natychmiastowego odwołania dyrektora w sytuacji, gdy zdarzenie uzasadniające odwołanie wiąże się z naruszeniem porządku prawnego i jest to zachowanie niegodne w życiu prywatnym – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Burmistrz miasta, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, odwołał bez wypowiedzenia dyrektor szkoły ze sprawowanego przez nią stanowiska. Przyczyną odwołania był fakt ukarania dyrektora placówki oświatowej mandatem za wykroczenie polegające na kradzieży alkoholu w sklepie.
Do zdarzenia doszło w dużym sklepie dyskontowym na oczach wielu świadków i odbiło się szerokim echem w lokalnej społeczności.
Organ nadzoru, po rozpatrzeniu skargi dyrektorki szkoły, stwierdził nieważność zarządzenia burmistrza.
Uznał bowiem, iż w pojęciu szczególnie uzasadnionych przypadków odwołania z funkcji nie mieści się każde naruszenie prawa a tylko tak poważne, które można zakwalifikować jako przypadek szczególnie uzasadniony.

Wojewoda podkreślił, że odwołana z funkcji dyrektor szkoły nienagannie współpracowała z kuratorium a rok wcześniej otrzymała nagrodę MEN za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Tak pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego wydana wobec pani dyrektor, mimo niewiążącego charakteru dla samego aktu odwołania, świadczy o dbałości odwołanej o interesy zarządzanej placówki oświatowej.
WSA nie zgodził się z takim stanowiskiem.
Sąd uznał, iż bardzo dobra ocena pracy dyrektora dotycząca organizacji procesu kształcenia i zarządzania placówką oświatową, nie stanowi przeszkody dla natychmiastowego odwołania dyrektora z kierowniczego stanowiska w sytuacji, gdy zdarzeniem uzasadniającym odwołanie jest wiążące się z naruszeniem porządku prawnego niegodne zachowanie w życiu prywatnym.

Źródło: Czytaj całość na www.lex.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

code