Patologia i przemoc w szkołach

Data dodania: 6 grudnia 2014 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Edukacja | Brak komentarzy

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie odbywa się właśnie ewaluacja prowadzona przez wizytatorów z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Ewaluacja to badania prowadzone przez wizytatorów, którzy spotykają się z nauczycielami i innymi pracownikami placówki, uczniami i ich rodzicami, dyrekcją szkoły a także przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą.

Prowadzone badania powinny być w pełni anonimowe a głównym narzędziem badań wśród rodziców jest ankieta. Badania dotyczą szkoły podstawowej i gimnazjum. Ewaluacja zakończy się sporządzeniem raportu z przeprowadzonych działań przez wizytatorów. Spotkanie wizytatorów z rodzicami dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej zaplanowane jest na dzień 10.12.2014 r. o godz. 17.00 a z rodzicami dzieci gimnazjalnych o godz. 17.00 dnia 11.12.2014 r.

Wątpliwe jest jednak czy ocena taka będzie miała jakiekolwiek znaczenie i wpłynie na zmianę funkcjonowania naszej szkoły. Kuratoria oświaty utraciły już dawno swój przewodni charakter  w systemie narodowej oświaty a także realny wpływ na jakość funkcjonowania placówek oświatowych. Coraz częściej za to padają pytania na temat zasadności istnienia i funkcjonowania tych instytucji.

Agresja i zagrożenie bezpieczeństwa naszych dzieci na terenie szkoły, to nie tylko problem naszego lokalnego środowiska.

Najwyższa Izba Kontroli bije na alarm: w polskich szkołach panoszy się patologia i przemoc. Najwięcej zachowań patologicznych odnotowuje się w gimnazjach. Drugie miejsce zajmują szkoły podstawowe. 
Najbardziej rozpowszechnionym problemem wychowawczym jest agresja słowna i fizyczna skierowana zarówno do rówieśników, jak i dorosłych, skala tych zjawisk znajduje się na poziomie wyższym niż w rezultatach kontroli NIK w 2007 roku. 

Najbardziej poważnym zjawiskiem patologicznym są zachowania agresywne, agresja słowna, palenie tytoniu, picie alkoholu, kradzieże i akty wandalizmu. Najbardziej rozpowszechniona jest agresja słowna. Z alkoholem zetknęło się 75 proc. dzieci, które uczęszczają do gimnazjum. Najwięcej zachowań patologicznych jest w gimnazjach, następnie w podstawówkach, najmniej w szkołach średnich.

Kadra nauczycielska nie jest dobrze przygotowana do rozpoznawania zachowań patologicznych – podkreślił Piotr Prokopczyk, dyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK.

Cierpliwie będziemy czekać na raport z przeprowadzonej ewaluacji ZSO w Zaklikowie. Zobaczymy jak zostanie oceniona szkoła w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, bowiem wskazać można liczne przykłady agresywnych zachowań i naruszenia bezpieczeństwa dzieci na terenie tej placówki oświatowej.

Źródło: Nasz Dziennik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

code