To nie tylko obowiązek, to również dobro i satysfakcja

Data dodania: 26 marca 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Edukacja | Brak komentarzy

Zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wspierania osób niepełnosprawnych wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli jako samodzielna jednostka organizacyjno-budżetowa.

PCPR w Stalowej Woli od dnia 1 stycznia 2012 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 49/2011 Starosty Stalowowolskiego z dnia 23 listopada 2011 r. zostało wyznaczone na Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej”.

Sprawami związanymi z kwalifikowaniem, szkoleniem, prowadzeniem i oceną rodzin zastępczych zajmuje się Dział Pomocy Społecznej w ramach, którego funkcjonują dwa zespoły:

 • Zespół ds. Pieczy Zastępczej,
 • Zespół ds. Pomocy Instytucjonalnej i Świadczeń.

Rodziny zastępcze z terenu Powiatu Stalowowolskiego mogą liczyć na pomoc zatrudnionej kadry: pedagoga, psychologa oraz dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Działania z zakresu poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze i osób zainteresowanych prowadzeniem rodzinnych domów dziecka od 2012 r. sygnowane są poniższym plakatem zamieszczanym w miejscach, gdzie można liczyć na zainteresowanie i zachęcenie nowych osób do współpracy dla dobra dzieci pozbawionych opieki.

            Cyklicznie raz do roku (z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 30 maja oraz Dnia Dziecka – 1 czerwca) organizowany jest przez PCPR dla rodzin zastępczych Piknik Rodzinny. Jest to okazja to spotkania się rodzin zastępczych wraz z dziećmi w plenerze. Wspólna zabawa podczas przygotowanych konkurencji sportowych daję szansę wspólnej rywalizacji dzieci z rodzicami. Jak zawsze na każdego czekają słodkie nagrody i wyróżnienia.

            Ustawa z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.) na nowo uregulowała zasady tworzenia rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka. Ustawa określa, że rodzinnymi formami pieczy zastępczej są:

 1. rodzina zastępcza:

a) spokrewniona,

b) niezawodowa,

c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna,

  2.  rodzinny dom dziecka.

Ustawa zmieniła z prawnego punktu widzenia podejście do umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, co stało się działaniem priorytetowym twórców ustawy. Na chwilę obecną nie umieszcza się dzieci poniżej 10 roku życia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lecz wyłącznie w rodzinnej pieczy zastępczej. Dlatego realizując zapisy ustawy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli skupia się na poszukiwaniu miejsc dla pozbawionych opieki dzieci docelowo w formach rodzinnej pieczy zastępczej.

Poniżej zaprezentowano statystykę rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Stalowowolskiego w latach 2004-2014 w następującym układzie tabelarycznym. 

Rodzaje rodzin zastępczych

Liczba rodzin

Liczba dzieci umieszczona w rodzinach zastępczych

ROK 2014

Rodzina spokrewniona

38

56

Rodzina niezawodowa

19

29

Rodzina zawodowa

3

9

ROK 2013

Rodzina spokrewniona

42

59

Rodzina niezawodowa

21

30

Rodzina zawodowa

3

9

ROK 2012

Rodzina spokrewniona

53

72

Rodzina niezawodowa

19

27

Rodzina zawodowa

3

9

ROK 2011

Rodzina spokrewniona

90

115

Rodzina niespokrewniona

10

11

Rodzina zawodowa

2

6

ROK 2010

Rodzina spokrewniona

99

121

Rodzina niespokrewniona

11

13

Rodzina zawodowa

2

6

ROK 2009

Rodzina spokrewniona

93

111

Rodzina niespokrewniona

5

6

Rodzina zawodowa

1

3

ROK 2008

Rodzina spokrewniona

90

113

Rodzina niespokrewniona

5

6

Rodzina zawodowa

1

5

ROK 2007

Rodzina spokrewniona

90

121

Rodzina niespokrewniona

4

5

Rodzina zawodowa

1

5

ROK 2006

Rodzina spokrewniona

97

131

Rodzina niespokrewniona

5

6

Rodzina zawodowa

1

5

ROK 2005

Rodzina spokrewniona

99

135

Rodzina niespokrewniona

5

9

Rodzina zawodowa

ROK 2004

Rodzina spokrewniona

102

137

Rodzina niespokrewniona

5

9

Rodzina zawodowa

Źródło: opracowanie własne przez pracownika PCPR Stalowa Wola na podstawie danych zebranych ze sprawozdań MPiPS-03-R oraz WRiSPZ-P.

W 2014 roku rodziny zastępcze mogły liczyć na n/w pomoc wynikającą z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

– Finansowego:

 • comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka,
 • dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka,
 • świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny,
 • dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania,
 • środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego wypłacane  rodzinom zawodowym,
 • wynagrodzenie dla zleceniobiorców oraz osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej,

–  Specjalistycznego:

 • pomoc pedagogiczna,
 • pomoc psychologiczna.

W celu poznania pełnej oferty zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli oraz rodzajach świadczonej pomocy zapraszamy na stronę internetową urzędu: www.pcprstwola.naszaplacowka.pl

Źródło: Materiały promocyjne PCPR udostępnione dla MiastoZaklikow.pl

 

1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

code