Apel ZO PZŁ w Tarnobrzegu

Data dodania: 19 stycznia 2016 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Wydarzenia | Brak komentarzy

Na stronach portalu MiastoZaklikow.pl były już prezentowane informacje dotyczące działalności członków Polskiego Związku Łowieckiego, niemniej w związku z ogólnonarodową dyskusją dotyczącą tego tematu i apelem ZO PZŁ w Tarnobrzegu nadesłanym na adres redakcji powracamy do tego tematu.   

Gospodarka łowiecka to przede wszystkim ochrona, hodowla i pozyskiwanie zwierzyny, prowadzona w obwodach łowieckich w oparciu o roczne plany łowieckie oraz wieloletnie łowieckie plany hodowlane.

Prawidłowa gospodarka łowiecka nie może obyć się bez współpracy z szeregiem instytucji takich jak Policja, urzędy miast i gmin oraz nadleśnictwa, na terenie których leżą obwody łowieckie. Ważnym elementem jest także współpraca ze szkołami i pomoc w edukowaniu młodych ludzi w kierunku poznawania zwierząt, ich środowiska oraz ochrony.

Wykonanie tych zadań powierzone zostało myśliwym oraz nadleśnictwom.  Przynależność do Polskiego Związku Łowieckiego to świadome i dobrowolne przyjęcie obowiązków – statutowych i moralnych – czynnego uczestniczenia w rzetelnym wykonywaniu wszystkich wyżej wymienionych zadań Zrzeszenia. Natomiast leśnicy – nadleśnictwa wykonują te zadania jako część obowiązków zawodowych.

To właśnie nadleśnictwa wraz z kołami łowieckimi mają za zadanie dokonania wspólnej oceny liczebności poszczególnych gatunków zwierząt, w celu regulacji ich zagęszczenia. Regulacja ta dokonywana jest w najbardziej humanitarny sposób tj. poprzez odstrzał. Odstrzału dokonuje się z zachowaniem określonych zasad, uwzględniających strukturę płciową i wiekową populacji.

W literaturze przedmiotu gospodarka łowiecka stała się częścią ekologii stosowanej, gdzie wykorzystywana  jest  wiedza z  zakresu  nauk biologicznych,  zootechniki czy leśnictwa.  Działalność myśliwych coraz częściej skupia się na zagospodarowaniu łowisk w celu ograniczania szkód, zarówno rolnych jak i leśnych. Zabiegiem zmierzającym do osiągnięcia zamierzonego celu jest przeprowadzanie odstrzałów zgodnych z zasadami selekcji osobniczej, mających na celu przede wszystkim usunięcie z łowiska zwierzyny nieprzydatnej do dalszej hodowli, zwierzyny niedorozwiniętej, kalekiej lub występującej w nadmiernej liczbie, celem dostosowania jej pogłowia do realnej pojemności łowiska i dostosowania stanów do możliwości pokarmowych a także utrzymania właściwego stosunku płci.

Niestety nie wszyscy postrzegają łowiectwo w tych kategoriach.

Apel Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu.

Koleżanki i Koledzy!
W ostatnim czasie media bardzo często podejmują temat ustawy „Prawo
Łowieckie”, która powinna być jak najszybciej procedowana w Polskim
Parlamencie, by zabezpieczyć przyszłość polskiej przyrody, polskiego
łowiectwa, ale przede wszystkim by wykonać wyrok Trybunału
Konstytucyjnego. Niestety wiele grup interesu, postanowiło wzniecić w
Polsce całą masę negatywnych emocji pokazując nieprawdziwy obraz
polskiego łowiectwa. Wykorzystując pomówienia, oraz grę na ludzkich
emocjach, starają się pokazać społeczeństwu negatywny obraz myśliwego.

Nie możemy pozostać obojętni, dlatego zachęcamy wszystkich myśliwych
oraz sympatyków łowiectwa do podpisania petycji w obronie polskiego
łowiectwa, utworzonej przez Magazyn Łowiecki Darz Bór.

Działajmy wspólnie i pokażmy siłę polskich myśliwych.

Petycja jest dostępna do 31 stycznia 2016 r., po tej dacie zostanie
wydrukowana i przesłana do Pani Premier oraz Posłów RP.

Link do petycji:
http://www.petycjeonline.com/myliwy_to_nie_morderca_przyrody_to_nie_szkodnik

Przesyłając petycję prosimy o aktywne włączenie się Koleżanek i Kolegów
myśliwych.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

————–
Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy
ul. Kopernika 15
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 60 89
www.pzl.tarnobrzeg.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

code