Czy dojdzie do podziału Gminy Zaklików

Data dodania: 22 września 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Wydarzenia | 27 komentarzy

Działania mające na celu doprowadzenie do podziału Gminy Zaklików stały się faktem. Oficjalna informacja w tej sprawie ujrzała światło dzienne dzięki tygodnikowi „Sztafeta” wydanie z dnia 17.09.2015 r.

W artykule tam zamieszczonym pt. „Separatyści z Lipy”  czytamy, że grupa mieszkańców Lipy chce podziału gminy Zaklików i utworzenia własnej gminy. Plany te przybierają oficjalną formą poprzez zawiązanie komitetu w liczbie 15 osób. Wśród tych osób zgodnie, z treścią artykułu, znajduje się Przewodniczący Rady Miejskiej w Zaklikowie Mirosław Mach oraz Radny Rady Miejskiej w Zaklikowie  Dariusz Chmielewski.

Teoretycznie istnieje realna możliwość na powodzenie takiego przedsięwzięcia i utworzenia nowej gminy. Ze względu jednak na różnorakie warunki tworzenia nowych gmin, konieczne jest przyłączenie się do tej inicjatywy innych sołectw tj. Gielni i Goliszowca.

Podłożem tych działań według zwolenników utworzenia nowej gminy jest w ich ocenie niesprawiedliwość w podziale środków budżetowych przez włodarzy Gminy Zaklików tj. przez samą radę miejską, a przez utworzenie własnej gminy osiągną samodzielność finansową.

Natomiast Burmistrz Zaklikowa Zdzisław Wójcik mówi wprost, że jest to „skok na kasę” z korzyści, jakie będą płynąć z faktu odkrycia na terenie Lipy leczniczych wód.

Pomysł podziału gminy nie jest nowy. W poprzednich latach były podejmowane takie próby, lecz wówczas Lipa chciała przejść w granice administracyjne Gminy Radomyśl, jednak inicjatywa ta nie znalazła wystarczającego poparcia.

Zastanawiające jest czy gdyby w Zdziechowicach wybiło zdrojowe źródło, to czy mieszkańcy Zdziechowic chcieliby odłączenia się razem z Józefowem i Karkówką od Gminy Zaklików. Albo czy mieszkańcom Łysakowa, na którego terenie leżą bogate złoża kamienia wapiennego przyjdzie kiedyś do głowy chęć odłączenia się razem z Dąbrową i Kolonią Łysaków.

Więc jeżeli nie chodzi o źródła wód, to o co chodzi. Nie jest to również chęć władzy, bo taką, część inicjatorów przedsięwzięcia już posiada w Gminie Zaklików i jest to władza najwyższa, burmistrz jest jedynie organem wykonawczym uchwał podjętych przez Radę Miejską.

Inicjatywa ta, jeżeli będzie kontynuowana zapowiada długą i raczej kosztowną batalię, której skutek na chwilę obecną nie jest do przewidzenia. Wbrew pozorom najważniejszy głos w tej sprawie nie należy ani do Zaklikowa ani do Lipy, lecz do mieszkańców Gielni i Goliszowca. Oby w swych decyzjach nie okazali się chwiejni, gdyż może to narazić wszystkich na niepotrzebne straty.

Niektórzy mieszkańcy Zaklikowa zauważają, że do przyszłego podziału Topór jest bardziej odpowiedni jako herb niż Półkozic.

 1. GARBACZ

  Zawsze była rywalizacja między Lipa a Zaklikowem ,jeszcze za czasów rozbiorów Lipiaki to frncuzi a Zaklikowiaki to makaroniarze ,ale to było ,dzisiejsze niesnaski nic dobrego nie wróżą ani jednej stronie ani drugiej ,generalnie obecna gmina nie należy do bogatych ,bo i z czego ????,podział doprowadzi do zuborzenia i Lipy i Zaklikowa .
  Rozmowy i dyskusje wspólne to droga do rozwiaznia problemu .A złoża wody termalnej w Lipie to już 100% pewne że zostana zagospodarowane ?????.

  Reply
 2. Konrad

  Pomysł utworzenia Gminy Lipa został wybrany w najmniej odpowiednim momencie i moim zdaniem zbyt pochopnie.
  A. Lata 2014-2020 to ostatni moment na pozyskanie środków z Unii. Zanim zostanie utworzona nowa Gmina większość środków unijnych zostanie już rozdysponowana. Burmistrz i Rada Gminy nie będą w takiej sytuacji zgłaszać projektów z Lipy, bo kto chciałby spłacać za tą miejscowość kredyty zaciągnięte na udział własny do projektów w niej realizowanych.
  B. Nowa Gmina będzie musiała przejąć wymagającą modernizacji oczyszczalnię ścieków, termomodernizację szkoły czy też adaptację budynku po GOK lub inny obiekt na Urząd Gminy i Ośrodek Pomocy Społecznej. Nie mówiąc o wydatkach na utrzymanie szkoły, przedszkola, Urzędu Gminy, pomoc społeczną, OSP, klub sportowy, oświetlenie ulic, utrzymanie letnie i zimowe dróg, GOK czy tak oczekiwane nowe inwestycje. Skąd na to pieniądze? Subwencja wyrównawcza i oświatowa wystarczy może na Urząd Gminy i szkołę.
  C. Co z zaopatrzeniem w wodę? Gmina Zaklików nie będzie miała obowiązku dostarczać do Lipy wody na dotychczasowych warunkach. Woda z Radomyśla jest droższa o 1/3, gorsza jakościowo, a poza tym jest jej najzwyczajniej mało.
  D. Dochody własne nowej Gminy. Lipa ma znikomy dochód z podatku rolnego gdyż większość gruntów jest z niego zwolniona. Podatek leśny mimo, że wokół lasy, jest śladowy gdyż Lipę otaczają lasy ochronne, które są zwolnione z podatku. Podatek z działalności gospodarczej jest jedynie z Nasycalni i SANBUD-u gdyż tartak dopiero próbuje rozwinąć działalność, a Silikaty jakie są każdy widzi. Placówek handlowo-usługowych jest ok. 15. Dla porównania w samym Zaklikowie działa siedem dużych zakładów produkcyjnych i ponad 50 placówek usługowo-handlowych. Jedynie podatek od nieruchomości mieszkaniowych może być na poziomie zbliżonym do Zaklikowa.
  Dotychczas uważałem mieszkańców Lipy za osoby bardzo pragmatyczne. Tym razem górę wzięły emocje, co rzadko wychodzi na dobre przy podejmowaniu ważnych decyzji. Przeważyło myślenie „zastaw się (b. wysokimi podatkami?), a postaw się”. Przed wojną Lipa obraziła się na zaklikowskiego proboszcza i wystąpiła ze wspólnoty Kościoła Katolickiego. Po kilku latach mieszkańcy zrozumieli swój błąd i wrócili na łono Kościoła. Jak widać nauka poszła w las(y lipskie).

  Reply
  1. borsuk

   Takich komentarzy jak Konrada,lipiaka i zakliki będzie coraz więcej,aby straszyć zwolenników utworzenia Gminy Lipa.Kilka wyjaśnień do wypowiedzi Konrada poniżej A.-W latach 2011-2014 w Lipie ze środków unijnych wybudowano wiatkę dla turystów obok odwiertu na 5 hektarowej działce,którą Burmistrz przygotował na siedzibę spółki do wydobywania wód leczniczych.Do wiaty nie ma nawet ścieżki i żadnej informacji jak się tam dostać.Przy obecnym podziale środków w Zaklikowie ,Burmistrz w latach 2015-2020 może w Lipie wybuduje obok wiaty toaletę dla turystów i odbiorców wody siarkowej. B.-Dochody z Lipy stanowią około 30% dochodów Gminy i praktycznie w całości idą na utrzymanie miasta.Nie widać żadnej chęc ido rozwiązania problemu ścieków,termoizolacji szkoły i innych.Przy obecnych relacjach między miastem a Starostwem i Województwem pozyskiwanie środków unijnych będzie trudne C.- Straszenie brakiem wody w Lipie lub jej ceną to strachy na Lachy.Ceny zgodnie z prawem muszą być jednakowe,chyba że Burmistrz założy spółkę dochodową ale wtedy wszyscy będziemy płacić drożej.Utrzymanie ujęcia wody kosztuje i ewentualne zmniejszenie odbiorców spowoduje automatycznie wzrost ceny. D. Dochody firm z Zaklikowa są takie jak dochody kraju z supermarketów.Podatki z lasów chłopskich w Lipie są większe od Zaklikowa bo znajdują się poza strefą ochronną Gdyby Lipa odłączyła się od Zaklikowa to tam musiano by podnieść podatki aby utrzymać bizantyjski dwór Burmistrza i wydatki sądowe za politykę personalną. Lipa nigdy nie występowała ze wspólnoty kościelnej ani wiary tylko odłączyła się od parafii Zaklików.Lipiacy zgodnie wybudowali przez te lata 3 kościoły założyli własną parafię i cmentarz.Dzięki temu że cmentarz i parafia są w Lipie to panuje tam porządek a dzwony nie brzmią fałszywie.

   Reply
   1. Konrad

    Kilka komentarzy do wypowiedzi borsuka.
    A. Jak widać lipiacy nie są zainteresowani pozyskaniem dla siebie środków unijnych w myśl powiedzenia: „Na złość cioci odmrożę sobie uszy”. Myślę, że argumentacja borsuka swoją merytorycznością nie wymaga komentarza . B. Jeżeli dochody z Lipy w całości idą na utrzymanie miasta to z czego wybudowano drogi w Lipie ( ul. Cmentarna, Dworcowa, Łąkowa), most na ul. Sylikatowej, wykonano odwiert do wód mineralnych, wybudowano remizę, boisko przyszkolne, plac zabaw przy szkole, wykonano termomodernizację budynku byłego przedszkola ( ponad 355 tys. ), salkę gimnastyczną w szkole, plac targowy, oświetlano ulice, rozbudowywano kanalizację sanitarną, opracowano dokumentacje na budowę ul. Lipowej i Świerkowej, dopłacano do subwencji oświatowej na szkołę i przedszkole, dotowano OSP, klub sportowy itd. C. Cena wody zgodnie z prawem ma być jednakowa w granicach jednej Gminy dla poszczególnych grup taryfowych. Jeżeli ma być dostarczana poza Gminę to stawki są umowne. Gdyby było tak jak pisze borsuk to dlaczego woda w Gminie Radomyśl jest droższa o 1/3 od wody Zaklikowskiej ? Mniejsza liczba odbiorców wody to nie tylko mniejsze przychody, ale także mniejsze koszty ( eksploatacji, konserwacji i remontów, poboru opłat itd ). Tak więc wysokość taryfy w takiej sytuacji wzrośnie nieznacznie lub wcale. D. Nie wiem skąd dane,że podatki z lasów chłopskich w Lipie są większe niż z zaklikowskich. Powierzchnia prywatnych lasów zaklikowskich to ponad 1000 ha, zaś lasów lipskich to ok. 200 ha ( polecam Geoportal ). Zresztą dochody z podatku leśnego to jest ułamek dochodów. Główne źródło dochodów Gminy to podatek od nieruchomości z tytułu działalności gospodarczej, podatek rolny, podatek od nieruchomości mieszkalnych, udział w podatku PIT i CIT plus subwencja wyrównawcza. A to jak poprzednio wskazałem nie wygląda w przypadku Lipy dobrze. Co do wystąpienia Lipy przed wojną z kościoła katolickiego. Słowa, że „Lipa nigdy nie występowała ze wspólnoty kościelnej ani wiary” mijają się z prawdą. Lipa wystąpiła z kościoła katolickiego, przeszła na wyznanie polsko-narodowe, sprowadziła kapłana tego kościoła z Jastkowic, wybudowała kościół tego wyznania, który spłonął na początku lat ’70 ubiegłego wieku i dopiero po kilkunastu latach dzięki wysiłkowi Kapucynów z Rozwadowa i misjonarzom powróciła do kościoła katolickiego ( artykuł w „Roczniku Zaklikowskim” z 2011 r., nr 2 2011/2012, str.15, 16 ).
    Życzę mieszkańcom Lipy trzeźwej oceny całej inicjatywy, a jeżeli uzyskają niepodległość i ta ich Niepodległa nie będzie spełniała ich oczekiwań to aby nie szukali winnych poza jej granicami ale wśród swoich takich jak borsuk.

    Reply
    1. borsuk

     Komentarz Konrada to nagonka na inicjatorów powstania Gminy Lipa,która będzie się potęgowała przed referendum.Burmistrz do tej nagonki angażuje pracowników Urzędu,którzy podając nieprawdziwe informacje straszą mieszkańców między innymi Goliszowca.Co do danych które przytacza Konrad to są one brane chyba z roczników zaklikowskich i są tak samo ścisłe jak informacja o wierze mieszkańców Lipy.Nie odstąpili oni od wiary,tylko od parafii Zaklików,bo byli traktowani jak bydło przez proboszcza Giersztonia. W Lipie wybudowano Kościół wyznania polsko katolickiego a nie narodowego,który różnił się od rzymskiego tylko tym że nie podlegał on Watykanowi,nie było tam celibatu a liturgia i obrzędy odbywały się po polsku a nie łacinie.Dziwne było to że proboszczowie z Zaklikowa nie czyni starań aby pogodzić Lipę z Zaklikowem i trzeba było Kapucynów i misjonarzy aby w Lipie wybudować kościół rzymsko-katolicki,a Lipiacy,Goliszowiacy i Gielniacy utworzyli własną parafię.Informacje Konrada jakie to dobrodziejstwa otrzymuje Lipa od Zaklikowa są tak wielkie ,że aż dziwne że chce ona się odciąć od koryta.Ale takie przykłady jak ulica Lipowa i Swierkowa gdzie regulację gruntów i opracowanie dokumentacji trwa już 20 lat i nie widać końca,ul.Łąkową budowano przez 6 lat w sześciu etapach ,za każdym razem opracowując dokumentację,przeprowadzając przetargi i odbiory.Ulica do tej pory nie ma poboczy?.Rokrocznie uchwalone przez Radę wydatki na Lipę są tak realizowane przez Burmistrza że pozostają tylko na papierze,nawet te ze środków sołeckich.Przy braku jakiejkolwiek informacji w BIP jakie są zadania w budżecie,jak się je wykonuje i jakie zmiany są wprowadzane w ciągu roku,Burmistrz może się chwalić jakim jest dobrym gospodarzem i jak sprawiedliwie dzieli środki na poszczególne miejscowości.

     Reply
     1. zaklika

      borsuk nie napinaj się tak,mnie to wali czy utworzą nową gminę czy nie,wyrazilem tylko swoje zdanie,i nie jest to żadna nagonka z mojej strony,Burmistrz mi nic nie każe,nie jestem pracownikie murzędu,myślę,że za bardzo puściłeś wodze fantazji,i jeżeli myślisz,że jak powstanie nowa gmina to będzie od razu tak dobrze i kolorowo/może dla niektórych/to się grubo mylisz

 3. borsuk

  Nie 15 cwaniaków ww z Lipy a 180 mieszkańców Lipy na zebraniu w dniu 27.września zdecydowało jednogłośnie o wszczęciu działań o utworzenie gminy Lipa.W dniu następnym złożono pismo do Burmistrza zgodnie z wymogami prawa przy tworzeniu nowej gminy.Członkowie grupy inicjatywnej byli wcześniej w Gielni i Goliszowcu i konsultowali zamiary utworzenia gminy Lipa z mieszkańcami.Przedstawiciele tych miejscowości są członkami grupy inicjatywnej.,Czy nową Gminę będzie stać na utrzymanie administracji,szkoły,domu kultury.Na pewno tak bo nie będzie takiego marnowania pieniędzy podatników jak to się dzieje w Zaklikowie.Wydatki na administrację w Zaklikowie w 2011 r.wynosiły 1588 tys. a w 2014 – 2911 tys.,na Domy Kultury w Zaklikowie i Filię Lipie w 2011 r.-365 tys.z a w 2014 r.- 475 tys. Dom Kultury w Lipie skąd 4 lata temu wyprowadzono Przedszkole ,to zagrzybiony budynek ze zniszczonymi instalacjami. Pomieszczenia gdzie organizowano wesela na 200 osób z wyposażonym zapleczem kuchennym zostały rozgrabione przez Zaklików.Na świetlicy pozostało kilkadziesiąt krzeseł i stolików i na zebranie trzeba było wypożyczyć ławki z kościoła.Czy przy takim gospodarzeniu można się dziwić że Lipa chce się odłączyć od Miasta Zaklikowa.,

  Reply
  1. zaklika

   Kretynie a,co ci z tej świetlicy w Lipie zabrał Zaklików,sam nie wierzysz w to co piszesz,może i 180 mieszkańców się podpisało pod inicjatywą,ale na najważniejszych stołkach będzie siedziało tych 15 cwaniaków,komu ty chcesz wmówić,ze administracja nie będzie tyle kosztowała,podajesz cyfry,że w tym roku to koszowało tyle a po iluś tam latach więcej,a bierzesz pod uwagę,że co roku wszystko drożeje i może ludzie zarobili więcej albo powstały jakieś dodatkowe etaty.Podajesz,że budynek zagrzybiony,pewnie to się teraz stało,a kto ci pajacu zrobił elewację tego budynku zapomniałeś,instalację,też pewnie zniszczył burmistrz z zemsty,no i zabrał stare gary,i widelce,żeby służyły dalej w knajpie jego żony.Żałosny jesteś chłopie ze swoimi wywodami,dla mnie możesz utworzyć nową gminę i nią kierować,zobaczysz jak będą lipiaki na tobie psy wieszać już po miesiącu,wszystkich nie zadowolisz,ale nie wypisuj bzdur i nie judź

   Reply
  2. ZAINTERESOWANY

   180 mieszkańców??? lista ktora była podpisana przez 180 mieszkancow to rzekomo lista obecności na spotkaniu, wcale nie potwierdzała chęci podziału gminy. Czy ja o czymś nie wiem? Czy za placami mieszkańców prowadzona jest jakaś intryga ?

   Reply
 4. lipiak

  Banda zjebow nieudaczników i nierobow z lipy szuka sobie stołków żeby zerowac na biedzie innych. Niech ktos mi powie po co nastepnych 25 moze 30 nierobow bedzie siedzialo i popijalo kawe za nasze pieniadze. Czy az takie wielkie sa kolejki u zaklikowskim UG ze konieczne jest wyrzucenie w bloto 2~3 mln rocznie na pensje ,papier drukarki ,wyposarzenie?Biurokracja zniszczy ten kraj nie trzeba wojny.Dzis tendencja jest taka ze laczy sie 2~3 gminy w jedna co daje duze oszczednosci i pieniadze na inwestycje.. A Lipiaki zawsze byly glupie,są glupie i zdechna glupie czego im szczerze serdecznie zycze.

  Reply
  1. memo

   Cwaniaku nie podszywaj się pod Lipiaka, bo widać że jesteś drapciuchem! Zaczynacie się bać, że skończy się żerowanie na Lipie i w końcu nasze pieniądze będą wracały do nas a nie do Zaklikowa!!! Wójcik już trzęsie portkami bo widzi, że nadchodzi koniec jego rządów i głośne deklaracje że będzie prezesem odnośnie naszych wód uciekają i oddalają się!!! I Jeśli chcesz zajmować zdanie to się najpierw zastanów i zorientuj bo nie masz bladego pojęcia o korzyściach z powstania gminy Lipa!

   Reply
 5. ons

  będę trzymać z całych sił kciuki aby Lipa Gielnia i Goliszowiec stały się osobną gminą i w końcu żeby się coś zaczęło dziać dla dobra tych miejscowości. Do tej pory wszystko szło dla Zaklikowa.

  Reply
 6. Kiler

  Elo dobrze to moze bylo tkim jak ty, u stsrej na garze siedzisz to na co masz narzekac. Cała kasa pompowana jest w Zaklików a reszta dostaje ochłapy, należy się odłączyć i hu…

  Reply
 7. zainteresowani

  Według mnie to dobra inicjatywa…już dawno należało to zrobić, Pan burmistrz wyraznie chce zagarnąć Lipkie wody pod Zaklików.
  Jednak nie tylko o to chodzi..po wyborach pan Wójcik bardzo sie interesuje Lipą w tym złym względzie, ponieważ jak sie okazało mieszkańcy Lipy w większości byłi pzeciwni jego kolejnej kadencji.
  Zemsta??

  Reply
 8. enter666

  dziwne fatum zawisło nad tym Zaklikowem albo nieudacznik albo cwaniak albo jedno i drugie na raz
  takie osoby rządzą grodem Zakliki
  niszcząc i marnotrawiąc dorobek pokoleń
  najwyższy czas już to zmienić a winnych zaniedbań i przekrętów odpowiednio rozliczyć

  Reply
  1. zaklika

   A spójrzcie na to krytykanci i plujący jadem na wszystko,kto ze wszystkich dotychczasowych włodarzy zaklikowskich najbardziej zaangażował się w lipską wodę, i jak teraz widać,że coś z tego morze wyjść,to znaleźli się ludzie którzy prubóją zbić na tym jakiś własny kapitał.Myślicie,że tych 15 lipskich cwaniaków tak się martwią o losy swojej miejscowości , że chcą zakładać własną gminę,a gdzie byli wcześniej,np pan Chmielewski jak był dyrektorem szkoły to nic nie robił w tej sprawie,nie chciał tworzyć nowej gminy bo było mu dobrze,a teraz wraz z innymi pewnie znów marzy mu się ciepła posadka wszak bycie tylko wiejskim nauczycielem to nie szczyt szczęscia no i kasa mała.Tak że przemyślcie wszyscy mieszkańcy Lipy i okolicznych wsi co naprawdę kieruje tymi ludźmi

   Reply
   1. Wojtek

    Tak, włodarz się zainteresował lipską wodą jak w oczkach się pojawiły ogniki kasy i postanowił zabrać „ją” lipskiemu Stowarzyszeniu i zagarnął pod swoje skrzydełka. Każdy by tak chciał. Ja nie jestem z Lipy, ale uważam, że to Lipiacy powinni decydować o swoim bogactwie a nie P. Burmistrz. On ma tam guzik do szukania. Ludzie nie widzicie tego ze wszystkimi miejscowościami tak robi, zwłaszcza tymi na których jest mało ludzi, bo jego oni nie obchodzą. Dla P. Burmistrza tylko duże biznesy się liczą.
    A teraz trochę konkretów:
    1. Irena – wiadomo już oficjalnie, że ma tam powstać spalarnia śmieci i miejsce do segregowania śmieci- miejscowym to pierwsze się nie podoba, ale co Burmistrza to obchodzi, grunt że kaska będzie rzekomo dla gminy, a tak naprawdę wchłonie to Zaklików. Ludzie się nie zgadzają i co z tego, procedura trwa, wszelkie dokumenty, pozwolenia są kompletowane. A tak nawiasem mówiąc skoro Gmina Zaklików chce uzyskać statut gminy uzdrowiskowej to jak to się ma spalarni śmieci i emitowanych przez nią masę trujących związków – sorry ale to jest śmieszne i jednocześnie żenujące.
    2. Józefów, Baraki – pomimo szeregu protestów do różnych instytucji, z gminą i Burmistrzem włącznie też procedura trwa i Burmistrz ma to gdzieś że mieszkańcy których to bezpośrednio ma tyczyć nie chcą tej inwestycji. Obiecywane pieniążki które mają wpłynąć do kasy gminy wcale nie będą takie duże i oczywiście gdzie pójdą – no do Zaklikowa a reszta co tam, co go jakaś lampa obchodzi albo pojedynczy człowiek.
    3. Łysaków – burmistrz chce sprzedać Gaj, tzn, kamieniołom. Za 8,12 ha proponowane jest od jednej Pani Inwestor 100 tys zł. Nie rozumiem tego skoro Wójcik ta chce pieniędzy dla Gminy to dlaczego za takie grosze chce sprzedać taki kawał wartościowego terenu. Za z1 ha zwykłego gruntu w naszym rejonie płaci się średnio 25 – 30 tys., więc ponad 8 ha jest warte ok. 250 tys. a przecież to nie jest tylko grunt. To złoża węgla wapiennego, piękny teren widokowy, nie wiem dlaczego chce sprzedać to Burmistrz za pół darmo. Ale przecież pozostaje kwestia opinii miejscowej ludności. I niestety sołtys Łysakowa propagandę sieje, że wszyscy się zgadzają na sprzedaż Gaju, a tu figa – On sam i chyba ze trzy rodziny tego chciały a reszta się nie zgadza absolutnie.
    Łysakowiacy – jest jeden mały problem – Wójcik wciągną sprzedaż Gaju jako warunek do jakiegoś tam Programu Unijnego i jest już to ogłoszone w Internecie i jak zwykle ma w d… czego chcą mieszkańcy których to dotyczy.
    Grunt że Burmistrzowi coś się ubzdurało w główce i już nie popuści. Ten człowiek z nikim się nie liczy, no może poza paroma majętnymi i wpływowymi osobami w Gminie, a reszta dla niego się nie liczy.

    Reply
  2. Wojtek

   A propos zamku – Za Polańskiego został sprzedany i był to fatalny błąd.
   Jak włodarzem został Wójcik, ileż było jadu że Polański sprzedał, teraz by Gmina odkupiła, ale Włoch chce 11 mln za zamek więc za drogo. Gmina nie będzie odkupować, ale przecież ostatnio Włoch ogłosił zamek na sprzedaż za 5 mln i już jakoś Wójcik nie wyrywa się do odkupienia, dlaczego tak przecież chciał odkupić, Polańskiego glebił.
   A teraz co?

   Reply
 9. ja

  Pamiętam jak Pan startował na wójta gminy parę lat temu jak Pan byl nastawiony negatywnie na Pana Wojcika a tu proszę taka zmiana , taki z Pana obrońca teraz ? Ciekawe czym spowodowana jest ta zmiana ? Proponował Pan Plan zagospodarowania przestrzennego co z nim ?
  Wydaje mi sie ze każdy obywatel ma prawo do godnego życia , do ulepszania bytu a jeśli odłączenie Lipy dałoby szanse na większe pieniądze na miejscowość dodatkowe miejsca pracy to czego nie ?
  Wy macie wszystko a tu nic ?
  nawet dom kultury jest w ruinie nic się nie dzieje , nie ma poczty , bankomatu , rynku gdzie można by było pójść z dziećmi ! A w urzędzie na jednej ręce policzę ludzi godnych isch stanowiska , wyrozumiałych i porostu miłych ! Takze ja jestem za odłączeniem Lipy , ! Gienia i Goliszowie dawno zapomniane przez Zalikow mam nadzieje beda za taka decyzja .

  Reply
  1. elo

   Kto to Gienia i kim są Goliszowie? to ci państwo mają jakiś wpływ? Czemu zaklików o nich zapomniał? Być może tak jest… ja nie wiem o kogo chodzi. Ciekawe czy Lipa bedzie ich znać.

   Reply
 10. jasiek

  odłączają się i dobrze bo już dłużej nie chcą być marginesowani przez zaklikowskiego burmistrza nieudacznika ..
  brawo Lipa jesteśmy z wami !!!

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

code