Dzień Edukacji Narodowej 2015 – nagrody Burmistrza Zaklikowa

Data dodania: 15 października 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Wydarzenia | Jeden komentarz

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”.

                                                                                              Jan Paweł II 

Dzień Edukacji Narodowej to szczególna chwila dla nauczycieli i pracowników oświaty. Jest to ten dzień, kiedy możemy podziękować za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy szkół. Nauczyciele i Wychowawcy przygotowują młodzież do dorosłego życia, ucząc ją wykorzystania własnych umiejętności, a także czerpania z możliwości, jakie niesie ze sobą współczesny świat.

14 października 2015 r.  Burmistrz Zaklikowa,  doceniając wysiłek nauczycieli, który sprawia, iż marzenia i plany wychowanków częstokroć przekształcają się w rzeczywistość wręczył wyróżniającym się nauczycielom Nagrody Burmistrza.

Wśród nagrodzonych znaleźli się:

Maria Macierzyńska – Nauczyciel Publicznego Przedszkola w Zaklikowie – otrzymała nagrodę  za osiągnięcia w pracy z dziećmi zdolnymi, wykorzystanie zdobywanej wiedzy
w zwiększaniu oferty edukacyjnej przedszkola, koordynowanie wielu programów zdrowotnych, profilaktycznych, edukacyjnych, ekologicznych i społecznych wdrażanych
w przedszkolu;

Beata Dziurda –  Nauczyciel Zespołu Szkół w Lipie – otrzymała nagrodę za osiągnięcia dydaktyczne, zaangażowanie w działania realizowane przez szkołę: konkursy, uroczystości szkolne, wycieczki, realizacje zadań podnoszących bezpieczeństwo pracy i nauki;

Iwona Mazur – Nauczyciel Zespołu Szkół w Zdziechowicach – otrzymała nagrodę
za osiągnięcia dydaktyczne, podejmowanie działań na rzecz społeczności szkolnej: konkursy, wycieczki, uroczystości;

Krzysztof Drzymała  – Nauczyciel Zespołu Szkół w Zdziechowicach –  otrzymał nagrodę
za osiągnięcia dydaktyczne, w tym pracy z dziećmi zdolnymi, zaangażowanie
w przygotowanie uroczystości szkolnych, promowanie i upowszechnianie multimedialnych środków dydaktycznych i metod pracy z wykorzystaniem technologii komputerowej
i informatycznej;

Magdalena Kościk – Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie otrzymała nagrodę za osiągnięcia edukacyjne, wychowawcze, w tym w pracy z uczniami zdolnymi; wysokie wyniki uczniów w egzaminach zewnętrznych; opracowanie i realizację Projektu „Media In Action”, w tym założenie działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury internetowego radia Zaklika.fm; koordynowanie gminnego Projektu „Wakacje z angielskim”, koordynowanie projektu Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży Freckenhorst 2015, opracowanie prezentacji multimedialnej na uroczystości Obchodów 450-lecia Lokacji Miasta Zaklików; włączanie się w działania mające na celu pozyskiwanie środków finansowych na rzecz gminy, pracę nad projektami takimi jak „Literature Net Discussion Club”; współpracowanie i wdrażanie Innowacji pedagogicznej „ Kulturoznawstwo oraz kompetencje językowe drogą do sukcesu”;

Jolanta Szkaradek – Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie – otrzymała nagrodę za osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze, w tym w pracy z uczniami zdolnymi, organizację wycieczek i konkursów, organizowanie uroczystości i konkursów
o zasięgu szkolnym i gminnym, działania mające na celu promowanie szkoły;

Małgorzata Tomczyk – Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie – otrzymała nagrodę za osiągnięcia edukacyjne, wychowawcze, w tym wysokie wyniki uzyskiwane przez uczniów w egzaminach i sprawdzianach zewnętrznych oraz pracę
z uczniami uzdolnionymi; współpracowanie i wdrażanie Innowacji pedagogicznej „Kulturoznawstwo oraz kompetencje językowe drogą do sukcesu”; zaangażowanie
w działania mające na celu opracowanie strategii rozwoju oświaty w Gminie Zaklików; koordynowanie Projektu „Wakacje z angielskim”.

Źródło: www.zaklikow.pl

  1. Wladek

    Dokładnie Szanowny Panie Redaktorze chodzi o to aby dać pracować ludziom przygotowanym do tego a nie wszędzie węszyć spisek. Karma wraca a kij zawsze ma dwa końce

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

code