Kogo, gdzie i jak będziemy wybierać

Data dodania: 10 listopada 2014 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Wydarzenia | Jeden komentarz

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy  (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112) wprowadziła zmiany w zasadach dotyczących wyborów samorządowych. Każda gmina została podzielona na tyle okręgów wyborczych, ile mandatów jest do obsadzenia w danej radzie. Piętnastu radnych wybierzemy w gminach do 20 tys. mieszkańców a więc również w gminie Zaklików.

Radnych będziemy wybrać w okręgach jednomandatowych. Okręgi jednomandatowe, choć późno wprowadzone, wynikają wprost z definicji systemu demokratycznego, w którym prawo stanowi wola większości obywateli. Jednomandatowe okręgi wyborcze wprowadzone są m.in.: w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Kanadzie.

 Podział na okręgi wyborcze powinien respektować tzw. jednolitą normę przedstawicielstwa. Oznacza to, że w każdym okręgu liczba wyborców przypadająca na jeden mandat radnego powinna być zbliżona, aby zapewnić każdemu z nich równą szansę.

Okręg jednomandatowy rozumiany jest jako jednostka utworzona w celu sprawnego przeprowadzenia wyborów. W danym okręgu można uzyskać wyłącznie jeden mandat – otrzymuje go kandydat, który podczas wyborów otrzymał najwięcej głosów. Pozostali kandydaci nie otrzymują mandatów. Oznacza to, że mandat uzyskuje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w danym okręgu spośród wszystkich kandydatów. Wybory będą odbywały się na zasadzie większości względnej, dzięki czemu władzę zdobywa osoba, która cieszy się największym poparciem społecznym. To daje gwarancję efektywnego realizowania celów lokalnej społeczności.

W tych wyborach wyborcy będą dysponowali czterema głosami:

 – jednym głosem w głosowaniu do rady gminy

–  jednym głosem w głosowaniu do rady powiatu

–  jednym głosem w głosowaniu do sejmiku województwa

–  jeden głosem w głosowaniu przy wyborze burmistrza.

Otrzymamy zatem 4 karty do głosowania.

Wyborca stawia znak „X” przy nazwisku tylko jednego kandydata z danej listy.

Na każdej otrzymanej karcie powinniśmy wstawić wyłącznie po jednym znaku „x“ przy nazwiskach wybranych przez nas kandydatów. Głos ważny to głos oddany na wyłącznie jednego kandydata na burmistrza, jednego kandydata do rady gminy, jednego kandydata do rady powiatu i jednego kandydata do sejmiku województwa.

Pamiętajmy, że w kratce na karcie do głosowania musi się znaleźć znak „X“, a nie jakikolwiek inny (np. „V“ czy „-“). Punkt przecięcia kresek tworzących znak „X“ musi się znaleźć w obrębie kratki. Nie mają znaczenia jakiekolwiek dopiski poza kratkami. Można je czynić swobodnie pod warunkiem, że w kratce przy nazwisku wybranego kandydata (lub kandydatów) znajduje się znak „X“, a pozostałe kratki nie zawierają żadnych znaków. W razie pomyłki wyborcy nie ma możliwości otrzymania drugiej karty do głosowania.

W wyborach do rady powiatu i sejmiku województwa obowiązuje system proporcjonalny z 5-cio procentowym progiem wyborczym w okręgach wielomandatowych.

Po wyborach rada powiatu stalowowolskiego będzie liczyć 23 radnych a sejmik naszego województwa 33 radnych.

Burmistrz jest wybierany w wyborach bezpośrednich oznacza to, że zwycięża ten kandydat, który uzyskał ponad połowę ważnie oddanych głosów a okręgiem wyborczym jest cała gmina. Jeżeli jednak żaden z naszych trzech kandydatów takiej większości nie uzyska, za dwa tygodnie tj. w dniu 30.11.2014 r. zostanie przeprowadzana druga tura wyborów burmistrza. Do drugiej tury wyborów przechodzi dwóch kandydatów z najlepszym wynikiem. W drugiej turze głosowania obowiązuje zwykła większość, a więc wygrywa ten kandydat, który otrzymał więcej głosów.

Cisza wyborcza będzie obowiązywać od piątku 14 listopada 2014 r. od północy i będzie trwać aż do zakończenia głosowania. Za prowadzenie w tym czasie agitacji wyborczej grozi kara grzywny, natomiast najwyższa kara, bo od 500 tys. zł do 1 mln zł grozi za publikowanie w tym czasie sondaży przedwyborczych.

W wyborach tych zostanie wybranych w całym kraju blisko 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz blisko 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

Każdy mieszkaniec Gminy Zaklików siedzibę swojego lokalu wyborczego znajdzie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zaklikowie pod adresem http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/zaklikow/3609.pdf.

Częściowe źródło – opracowanie Masz głos masz wybór Fundacji im. Stefana Batorego.

  1. jojo

    A ja mam pytanie do moderatora tej strony,dlaczego nie umieścił informacji o sprawozdaniu z działalności i dokonań burmistrza oraz rady w obecnej kadencji.Wszak taki materiał o ile wiem został mu dostarczony.Przecież to ważne wydarzenie i informacja dla wyborców,a w powitaniu jest napisane ,że będzie umieszczał ważne informacje dla Zaklikowa i regionu.Czyżby tą akurat potraktował z przymrużeniem oka i zaprzeczał sam sobie,jeżeli tak to uznam ,że strona nie jest wiarygodna.Pozdrowienia.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

code