Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PKS S.A. w Stalowej Woli

Data dodania: 30 kwietnia 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Wydarzenia | Brak komentarzy

Do 22 maja 2015 r. można składać dokumenty aplikacyjne w sprawie ubiegania się o stanowisko Prezesa Zarządu PKS S.A. w Stalowej Woli.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu jest posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku: menadżerskim, ekonomicznym, prawniczym lub technicznym.

Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu:

–   co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

–   korzystanie z pełni praw publicznych,

–   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

–   niekaralność,

–   niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.

Dokumenty zgłoszeniowe winny być przesłane pocztą na adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 30 lub dostarczone osobiście do siedziby Spółki przy ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola do Sekretariatu (pokój nr 24) do dnia 22 maja 2015r. do godz. 11.00 w niepodpisanej, zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PKS w Stalowej Woli S.A.”.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 25 maja 2015r.

Szczegóły ogłoszenia są dostępne na stronie internetowej www.stalowowolski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

code