Król z dworem i rycerstwem gościł w Zaklikowie

Data dodania: 10 kwietnia 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Wydarzenia | Brak komentarzy

W dniu 9 kwietnia 2015 r. na ziemie zaklikowskie przybył Król Zygmunt August – Władca Polski i Wielki Książę Litewski, Pan i Dziedzic Ziem Krakowskiej i Sandomierskiej, Sieradzkiej, Łęczyckiej, Kujawskiej, Ruskiej, Pruskiej, Mazowieckiej, Chełmińskiej, Elbląga, Pomorza, Żmudzi etc. etc.

Król przybył wraz z dworem oraz rycerstwem Chorągwi Rycerskiej Ziemi Sandomierskiej. Na miejsce postoju swego i swojego rycerstwa obrał zieleniec miejski w zaklikowskim rynku.

Królowi towarzyszył Kasztelan Połaniecki Stanisław Zaklika. U boku Króla i jego rycerstwa natychmiast stanęli zaklikowscy włodarze, poczty sztandarowe zaklikowskiej ziemi, oraz strzelcy.

1 2 3 4 5 7 8 8a 8b 9 11 12

Wszyscy zgromadzeni oraz ludność zaklikowskich ziem wraz z królewskim orszakiem udali się do świątyni, gdzie odprawiona została msza święta. Pieśń kościelną – hymn „Bogurodzica” zaśpiewał chór „Gloria”. Mszę św. odprawił Jego Ekscelencja ks. Biskup Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej Krzysztof Nitkiewicz.

Burmistrz Zaklikowa Zdzisław Wójcik w imieniu władz samorządowych, oraz mieszkańców Gminy Zaklików powitał ks. biskupa, złożył gorące podziękowania za obecność naszego duszpasterza, oraz duchowe wsparcie jakiego udziela nam przewodnicząc naszym modlitwom. Proboszcz ks. Henryk Krzyżanowski poprosił ks. biskupa, aby w intencji mieszkańców odprawił eucharystię o Boże błogosławieństwo na dalsze 450 lat i więcej.

Ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz odnosząc się do słów powitania wyraził zadowolenie z możliwości uczestniczenia we wspólnej modlitwie uznając, „że Pan Bóg jest Tym, który kieruje historią, zostawiając człowiekowi wolną wolę i dlatego chcemy Mu w czasie tej eucharystii dziękować za Jego obecność i opiekę”. W trakcie homilii nauczał, że miasto to przede wszystkim łączność mieszkańców, wzajemna pomoc i współdziałanie w kierunku budowania więzi społecznych, to również troska o najuboższych mieszkańców miasta. Ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

1 2 3 4 4a 4b 5 6 7 8 9 10 11 12

Po uroczystościach kościelnych Król Zygmunt August wraz z towarzyszącym mu rycerstwem, pocztami sztandarowymi, osobistościami i strzelcami udał się na zaklikowski rynek, gdzie nastąpiło uroczyste nadanie praw miejskich dla Zaklikowa.

Przywilej Króla Zygmunta Augusta na założenie, wzniesienie i lokowanie miasta Zaklików udzielony został na prośbę szlachetnie urodzonego Stanisława Zakliki z Czyżowa, herbu Topór, kasztelana połanieckiego na terenie jego dóbr zdziechowickich leżących nad rzeką Sanna.

Przywilejem tym wprowadzono rządy prawa magdeburskiego, co znaczy, że burmistrz ma prawo słuchania, sądzenia i ścinania. Wyznaczono także daty trzech jarmarków jakie mają odbywać się każdego roku – na uroczystość św. Krzyża, św. Bartłomieja i św. Katarzyny, natomiast targi mają odbywać się w poniedziałki każdego tygodnia.

Na mocy tegoż przywileju mieszkańcy Zaklikowa otrzymują 16-letni okres wolnizny od wszelkich podatków i świadczeń na rzecz króla i państwa.

Podpisany przywilej praw i obowiązków został przez Króla Zygmunta Augusta wręczony Burmistrzowi Zaklikowa, któremu towarzyszyli m.in. ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz i księża, senator RP Janina Sagatowska, w imieniu posła RP Renaty Butryn zastępca dyrektora biura poselskiego Wiesława Ryba, radni sejmiku wojewódzkiego Ewa Draus, Lidia Błądek i Władysław Stępień, Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny, Wicestarosta Stalowowolski Mariusz Sołtys, Prezydent Miasta Stalowa Wola Lucjusz Nadbereżny, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego Tadeusz Samołyk, Wójt Gminy Potok Wielki Jerzy Pietrzyk, Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem Jan Pyrkosz, Wójt Gminy Zaleszany Paweł Gardy, Wójt Gminy Pysznica Tadeusz Bąk, Wójt Gminy Bojanów Sławomir Serafin, Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski Henryk Rożewski, w zastępstwie Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nisku major Krzysztof Jasiński, w zastępstwie Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli mł. insp. Stanisław Mastalerczyk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli st. brygadier Tadeusz Niedziałek, zaklikowscy rajcowie miejscy oraz sołtysi wsi.

Chorągiew Rycerska Ziemi Sandomierskiej przedstawiła Królowi stan przygotowania bojowego rycerstwa, w uroczystej musztrze polowej.

Po wypełnieniu obowiązków monarszych Król Zygmunt August, jego świta i cały dwór królewski oddał się tańcom i zabawie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b 10c 10d 11 12 13 14 15 16 17 18

Następnie w ramach godnego wypełniania nadanej władzy publicznej w Mieście Zaklików, odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Zaklikowie. Pierwszą sesję rady po otrzymaniu przywileju z rąk Króla poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Zaklikowie Mirosław Mach. Przybyli licznie goście składali wyrazy uznania i gratulacje z okazji uzyskania praw miejskich na ręce Burmistrza Zaklikowa i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zaklikowie.

Sylwester Piechota w bardzo ciekawym wystąpieniu jeszcze raz przybliżył gościom, radzie i wszystkim zgromadzonym zarys historii Zaklikowa.

Włodarze Miasta Zaklików w uznaniu zasług osób działających na rzecz rozwoju miasta i społeczności lokalnej, ufundowali i wręczyli pamiątkowe medale i dyplomy, które otrzymali:

Za działalność w Stowarzyszeniach – Prezes OSP w Zaklikowie – Benedykt Stachyra, Krzysztof Muszyński, Prezes OSP w Zdziechowicach – Henryk Wiliński, Prezes OSP w Starych Barakach – Andrzej Lipinoga, Prezes OSP w Goliszowcu – Władysław Dymarz, Prezes  KŁ „DZIK” w Zaklikowie – Janusz Toczyski, Marian Oszust, Prezes KŁ „TUR” w Zaklikowie – Marian Skoczylas, Prezes Koła Wędkarskiego w Zaklikowie – Andrzej Słapczyński, Prezes Lipskiej Fundacji Kobiet „TILIA” – Bożena Chamera, Prezes Stowarzyszenia „Lipa Zdrój” – Jerzy Drzewi.

Za krzewienie aktywności fizycznej wśród społeczności lokalnej – Andrzej Koch – Prezes LKS Sanna Zaklików, Marian Czajka – Prezes LKS Huragan Zdziechowice, Mariusz Mikuła – Prezes KS Czarni Lipa, Andrzej Berezowski, Henryk Pokrzywa, Marian Janik, Leszek Chwyć, Anna Kawalec.

Za osobisty wkład w dorobek kultury, sztuki i mediów miasta i gminy – Zenon Pachla, Antoni Misiak, Justyna Posiecz – Polkowska, Alicja Pełka, Stanisław Długosz, Grażyna Wołoszyn, Zdzisław Stryjecki, Barbara Kanior, Mieczysław Paruch, Jan Gajowiak, Józef Polański, Wanda Miękina, Agnieszka Krawczyk, Magdalena Sieczkoś, Elżbieta Szwedo, Ewa Głowiak, Agnieszka Pąk, Elżbieta Bryła, Grażyna Sapalska, Zbigniew Sapalski, Wiesław Bzymek, Jan Pataraniak.

Za zasługi na rzecz upowszechniania kultury i ochrony lokalnego Dziedzictwa Kulturowego – Sylwester Piechota, Stefan Świetliński, Ryszard Polański, Mirosława Winiarczyk.

Za wieloletnią, ofiarną pracę na rzecz kształcenia i wychowania młodych pokoleń – Barbara Powązka, Janina Szot, Maria Janik.

Za zaangażowanie i pracę na rzecz społeczności gminy – Mieczysław Pęzioł (były Sołtys Zaklikowa), Bogumiła Wołoszyn, Szczepan Garbacz.

Za osobisty wkład w rozwój przedsiębiorczości na terenie naszej gminy i postawę prospołeczną – Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny  HSW Fabryka Elementów Złącznych
FASTEC Sp. z o.o. – Piotr Hawryluk, Ziółkowscy Jolanta i Krzysztof z firmy Usługowo – Transportowo – Handlowej,  Ewa Pelc – NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Zaklikowie, Izabela Niedziałek – sklep Groszek, Marian Dziechciarski z firmy REG-ARM S.C., Mieczysław Stec – Stawy Hodowlane Ryb, Dariusz Szyszka – z firmy OKNA SZYSZKA,  Piotr Kowalik z firmy REJON LAS, Ryszard Szukalski – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego DANKROS, Ryszard Szwedo – z firmy SAN-BUD,  Teresa Brzezińska – Prezes Zarządu w firmie TRACK TEC.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Przed zgromadzoną publicznością wystąpił zespół taneczny „Kameleon”.

Całość uroczystości uświetnił chór „Gloria”, który przygotował i poprowadził Stanisław Długosz. Chór na początku wykonał 2 utwory.

Pierwszy utwór to: Pieśń „Wita Zaklików” Słowa: Waldemar Żelazny;  Muzyka: Adam Galant /opracowanie chóralne  Stanisław Długosz. Pieśń odśpiewana była na przemian z fragmentami Edyktu.

Druga pieśń to: „Gaude Mater Polonia” – XIII-wieczna polska pieśń hymniczna napisana przez Wincentego z Kielczy. Była nieoficjalnym hymnem królewskim.

 Kolejne pieśni to:

1. „Canticorum Jubilo” z Oratorium Juda Machabeusz, której autorem jest Georg Friedrich Händel.

2. „Hymn do nocy”  Ludwiga van Beethovena

3.  „Preludium “ Marzenie” A-dur Nr. 7 Op. 28  Fryderyka Chopina – utwór opracowany na chór mieszany. 

Na koniec chór wykonał pieśni:

„Anna bosa” – autorem słów jest Waldemar Żelazny, muzyka i opracowanie chóralne Stanisław Długosz oraz „Zaczarowany Zaklików” : Słowa  Waldemar Żelazny; Muzyka: Adam Galant / opracowanie chóralne Stanisław Długosz.

Kompozycje o Zaklikowie napisane zostały specjalnie na Jubileusz 450-lecia lokacji Miasta Zaklików.

22 21 20 19 18 17

Następnie wszyscy zostali zaproszeni na przygotowany z tej okazji królewski poczęstunek do miejscowej karczmy „Pasadena”, gdzie już w kameralnym gronie organizatorzy Jubileuszu 450-lecia przyjęli liczne pochwały i gratulacje.

1 2 3 4 5 6

Wydarzenia te zostały spisane i opisane na wieczystą rzeczy pamiątkę przez Teresę i Jana Pataraniak.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

code