Odszkodownia dla mieszkańców Lipy

Data dodania: 17 listopada 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Wydarzenia | Brak komentarzy

Wypłata odszkodowań dla mieszkańców Lipy za wywłaszczenia pod budowę dróg.

Dnia 27 lipca 2015 r. Starosta Stalowowolski wydał decyzję ABS.6740.1.5.2015.I.7 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi publicznej ul. Lipowa w miejscowości Lipa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 855 Olbięcin – Stalowa Wola do działki 1584/2”, podobnie dnia 25 sierpnia 2015 r. została wydana decyzja ABS.6740.1.4.2015.I.7 dla zadania „Budowa drogi publicznej  ul. Świerkowej w miejscowości Lipa na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 101413 do skrzyżowania z drogą gminną 101417R”.

Na mocy wyżej wskazanych dokumentów działki wydzielone pod drogę Lipową i Świerkową z mocy prawa stały się własnością Gminy Zaklików. Dotychczasowym właścicielom nieruchomości przysługuje jednak odszkodowanie za wywłaszczone działki.

Wysokość należnych kwot odszkodowania ustala Starosta Stalowowolski w drodze decyzji, zaś do jego wypłaty zobligowana jest Gmina Zaklików.

Obecnie trwa procedura wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod ulicę Lipową w Lipie, na ten cel przeznaczono ponad 420 000 zł. Ponadto w budżecie Gminy Zaklików na 2016 r. zostaną zabezpieczone środki w kwocie 300 000 zł w celu wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod ulicę Świerkową w Lipie.

Inwestor (Gmina Zaklików) zobowiązany jest do ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych, co również wiąże się z poniesieniem znacznych nakładów finansowych.

Źródło: www.zaklikow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

code