Oświata i prawo po podkarpacku

Data dodania: 21 września 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Wydarzenia | 5 komentarzy

Na kanwie zdarzeń jakie zaistniały na terenie ZSO w Zaklikowie w ubiegłym roku szkolnym, gdzie doszło do naruszenia m.in. bezpieczeństwa uczniów tej placówki szkolnej, oraz podjętych w tej sprawie czynnościach przez uprawnione organy i instytucje – w ocenie Stowarzyszenia „Dobre Prawo” – można wysnuć wniosek, że w zasięgu wzroku Wojewody Podkarpackiego może dochodzić do przypadków łamania prawa. Czy wnioskowanie takie jest słuszne?

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie „Dobre Prawo” wystąpiło do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie z zawiadomieniem o przypadkach naruszenia m.in. bezpieczeństwa dzieci na terenie placówki oświatowej.

Stosownie do zawiadomienia Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim wszczął postępowanie wyjaśniające. Po przeprowadzeniu postępowania przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim i stwierdzeniu, że zgłoszone przypadki miały miejsce na terenie tej placówki szkolnej, zastępca rzecznika podjęła jednak decyzję o umorzeniu postępowania.

Zastępca rzecznika kończąc postępowanie wyjaśniające wydała akt administracyjny nienazwany, który w swej istocie kończył postępowanie w tej sprawie, lecz od którego nie przysługiwał żaden środek prawny tj. sprzeciw, zażalenie czy odwołanie. Ten akt administracyjny został wydany skrycie tj. bez powiadomienia o tym fakcie stron najbardziej zainteresowanych – organizacji społecznej, która złożyła zawiadomienia, pokrzywdzonych uczniów i pokrzywdzonych rodziców. Ten nienazwany akt administracyjny, posiadający jednakże szatę graficzną i formę decyzji okazał się więc aktem administracyjnym jednoinstancyjnym kończącym postępowanie przed rzecznikiem dyscyplinarnym, jednakże z tym zastrzeżeniem, że taki akt administracyjny nie jest znany krajowej procedurze administracyjnej. Istnieją odstępstwa od reguły, jednak nie w tym przypadku.

W tym miejscu zaistniał bardzo ciekawy casus prawny, rozwiązanie którego prowadzić może do wniosku, iż na gruncie prawa oświatowego w naszym województwie może dochodzić do przypadków naruszenia prawa.

O swych zastrzeżeniach w tej sprawie Stowarzyszenie „Dobre Prawo” dało wyraz w złożonych odwołaniach skierowanych do instytucji odwoławczych takich jak: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu, Wojewoda Podkarpacki, Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej i Sportu.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu rozpatrując odwołanie ustaliło, iż  akt administracyjny nienazwany, wydany przez zastępcę rzecznika jest postanowieniem, wobec tego Kolegium odstąpiło od rozpoznania sprawy co do istoty, wydając w tej sprawie stosowną decyzję administracyjną. Wobec poczynionych ustaleń i zwięzłego uzasadnienia decyzja ta okazuje się słuszna.

Wojewoda Podkarpacki w odpowiedzi na wniesione odwołanie nie wydała decyzji. Wezwana do usunięcia naruszenia prawa i wydania w tej sprawie decyzji zawierającej uzasadnienie pozostaje – według członków Stowarzyszenia – w bezczynności.

Natomiast Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy MENiS przez okres ponad 2 miesięcy nie udzieliła w tej sprawie żadnej odpowiedzi.

Sytuacja taka zaistniała –  w ocenie Stowarzyszenia „Dobre Prawo”-  na skutek bezprawnego odstąpienia przez urzędników państwowych od stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) w prowadzonych przez nich postępowaniach. Z analizy przepisów prawa wynika bowiem, że w żadnym przepisie potężnej gałęzi prawa administracyjnego ustawodawca nie zawarł derogacji przepisów KPA w postępowaniach toczących się w sprawach nauczycieli.

Istnieje zatem obowiązek ich stosowania a to oznacza, że każde postępowanie w tym także wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli winno być przede wszystkim jawne, w którym mają prawo brać udział na prawach strony pokrzywdzone dzieci, ich rodzice, organizacje społeczne oraz inni uczestnicy. Dwuinstancyjność natomiast oznacza, iż od wydanej decyzji czy postanowienia kończącego postępowanie przysługuje środek prawny.

Kodeks Postępowania Administracyjnego jest swoistym vademecum każdego urzędnika państwowego, a żadne postępowanie administracyjne nie może się toczyć z pominięciem zawartych tam przepisów. Każde pismo urzędnicze winno zawierać podstawę prawną a odmowa uwzględnienia wniosku powinna mieć postać decyzji oraz zawierać uzasadnienie.

Na kanwie tej sprawy Stowarzyszenie „Dobre Prawo” reagujące regulaminowo na ujawnione przypadki naruszenia prawa, tym bardziej widzi potrzebę działania w tej sprawie a z okoliczności sprawy wynikać może, że niniejsza sprawa to jedynie kropla w morzu. Zachodzi bowiem domniemanie, że nie tylko rzecznik dyscyplinarny wyłączył stosowanie przepisów KPA w swych postępowaniach, lecz być może również Kuratorium oraz organ nadzoru nad tymi instytucjami. Czy tak jest w rzeczywistości? Stowarzyszenie będzie chciało uzyskać w tej sprawie jednoznaczną odpowiedź.

Obecnie sprawą postępowania i podjętych decyzji zajmuje się prokuratura, w związku tym należy czekać na wyniki tych czynności.

Czy procedury polegające na zaniechaniu stosowania przepisów KPA dotyczą tylko województwa podkarpackiego, czy też terenu innych województw, lub całego kraju, tego nie wiadomo. Jednak członkowie Stowarzyszenia zapoznali się z informacją, iż Rzecznik Praw Dziecka w okresie ostatnich kilku lat wielokrotnie występował do MENiS z wnioskiem o uregulowanie przepisów prawa oświatowego w tym zakresie, jednak dotychczas bezskutecznie.

Jeżeli nie udało się uregulować tych przepisów w okresie ostatnich kilku lat, być może uda się je uregulować po jesieni 2015 r.

Redakcja MiastoZaklikow.pl powróci do tego tematu.

 1. mors

  zarzuty potwierdzone wiec o co tu chodzi? Kolejna sprawa do rozmydlenia bo lenistwo i brak kompetencji w wyższych władzach? Znowu jakas wykształcona pani czegoś niedoczytała? Mdli mnie już od tych speców co ledwo literki do kupy składają, a tu jeszcze znajomości prawa wymagają. No katastrofa! Przydaloby się wszytskie instytucje tak poruszyć i przetrzepać bo za dobrze jest tym urzedasom na tych stołeczkach

  Reply
 2. jasiek

  dobrze że stw24 pisze i demaskuje poczynania zaklikowskich władz bo inaczej nikt by się nie dowiedzial o przekrętach jakie tu sie dzieją .
  brakuje słów żeby wyrazić jakie to draństwo zalęgło się w tym Zaklikowie
  najwyższy czas żeby ktoś tu zaprowadził porządek

  Reply
   1. jasiek

    zaklika żałosny jesteś i chyba niedoinformowany
    czytaj więc stw24 i patrz szeroko wokół może wreszcie zobaczysz co się tu dzieje

    Reply
    1. mors

     karmią cie kłamstwem a ty to łykasz. Biedny czlowieku. Jesteś tym co jesz. przecież to wszytsko takie oczywiste i wiadomo o co chodzi. Uległeś? Zostałeś zmanipulowany? Typowe dla kogoś kto nie używa własnego myslenia

     Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

code