Patron 100-letniej szkoły w Zaklikowie

Data dodania: 25 lutego 2016 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Wydarzenia | Brak komentarzy

Polska szkoła w Zaklikowie powstała w lutym 1916 r. i była to pierwsza polska szkoła. W lutym br. przypada okrągła, bo 100 rocznica powstania zaklikowskiej szkoły. Z tej właśnie okazji w nieodległym czasie planowane są uroczyste obchody.

Szkołę założył Adam Sapiński wspólnie z księdzem Wacławem Stryjeckim. Początkowo była to szkoła dwuklasowa przy ulicy Zamkowej i mieściła się w prywatnym domu Wawrzyńca Ciesielskiego. W dniu 10 lutego rozpoczął w niej pracę jako nauczyciel kierujący Adam Sapiński. Natomiast 13 kwietnia 1916 r. Adam Sapiński został mianowany nauczycielem również przez władze carskie.

Adam Sapiński był członkiem Rady Gminnej i na jej forum stawiał ciągle sprawę konieczności budowy szkoły. W tej idei popierało go miejscowe duchowieństwo i część mieszkańców Zaklikowa. Lecz dopiero z chwilą gdy Wójtem Zaklikowa został Ignacy Zakościelny sprawa budowy szkoły stała się realna.

Adam Sapiński był synem Wawrzyńca i Walerii zd. Chrzanowska. Urodził się 8 grudnia 1892 r. Jako dziecko uczęszczał do elementarnej szkoły rosyjskiej. Po jej ukończeniu wstąpił do gimnazjum w Sandomierzu. Jednak szkoła ta nie miała prawa wydawania matur  i z tego powodu w ostatnim roku nauki przeniósł się do gimnazjum rosyjskiego w Mariampolu na Litwie, gdzie uzyskał maturę. W sierpniu 1918 r. Rada Szkolna Okręgowa mianowała go członkiem dozoru szkolnego w gminie Zaklików.

Całe życie kształcił się i doskonalił swoje umiejętności zawodowe.

– W 1922 r. ukończył kurs pedagogiczno-metodyczny w Lubartowie.
– W 1923 r. zdał państwowy egzamin kwalifikacyjny w Zamościu.
– W 1925 r. –ukończył kurs wakacyjny śpiewu i wychowania fizycznego w Olkuszu.
– W 1927 ukończył państwowy wyższy kurs nauczycielski w Poznaniu.
– W 1930 r. – dekretem został mianowany na nauczyciela szkół publicznych i powszechnych.
– W latach 1929-36 był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczycieli Szkół Powszechnych.
– W 1932 r. ukończył kurs muzyki i śpiewu zorganizowany przez oddział warszawski i w tym samym roku został kierownikiem szkoły w Zaklikowie.
W 1939 r. szkoła miała już swoją siedzibę. W okresie okupacji niemieckiej w wyniku starań Adama Sapńskiego w 1941 r. szkoła wznowiła naukę. Z rozkazu okupanta zakaz wstępu do niej mieli tylko Żydzi.

W 1943 r. Adam Sapiński w czasie pacyfikacji Zaklikowa został aresztowany i wywieziony do Budzynia, potem do obozu przejściowego w Lublinie przy ul. Krochmalnej. Pouczony jednak przez lekarzy jak symulować chorobę uniknął dalszej deportacji i wywozu.

Po wojnie podjął pracę jako nauczyciel i działacz oświatowy. W 1945 r. wziął czynny udział w organizowaniu prywatnego liceum w Zaklikowie i upaństwowienia szkoły.

Adam Sapiński 48 lat uczył w szkole matematyki i śpiewu a w Zasadniczej Szkole Medycznej – języka rosyjskiego. Prowadził chóry i zespoły śpiewacze – świeckie i kościelne, dziecięce i młodzieżowe. Był członkiem komisji konkursowych zespołów instrumentalnych i chóralnych. Wychował prawie trzy pokolenia. Sumienny i surowy dla siebie, ciągle doskonalący się, nowatorski w pracy. Cieszył się ogromnym autorytetem wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli a także w swoim środowisku lokalnym. Jego konspekty drukowało czasopismo „Ognisko”, z którym utrzymywał stały kontakt.

W 1955 r. na własną prośbę (ze względu na stan zdrowia) uzyskał zwolnienie z funkcji kierownika szkoły. W 1960 r. przyznano mu rentę, której nie przyjął. Nie przerwał pracy. W listopadzie 1963 r. podczas popołudniowych zajęć szkolnych został częściowo sparaliżowany. 12 lutego 1964 r. udzielono mu rocznego urlopu dla poratowania zdrowia. Przez cały okres choroby marzył o powrocie do szkoły. Na kilka dni przed śmiercią powiedział: „Szkoła to moje życie”.

Zmarł 21 listopada 1967 r. w „Dniu Nauczyciela”. W pogrzebie uczestniczyła młodzież szkolna i ci, których kiedyś uczył. Został doceniony przez społeczeństwo i władze oświatowe. Otrzymał szereg nagród, medali oraz złoty krzyż zasługi.

Adam Sapiński jest obecnie Patronem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie.

Sylwetka Adama Sapińskiego na podstawie informacji dostępnych w internecie, obraz olejny na płótnie autorstwa Izabeli Pataraniak.

12193869_1512936669019619_1228232498742648321_n

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

code