Ustalono zasady i koszty funkcjonowania cmentarza

Data dodania: 30 listopada 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Wydarzenia | 6 komentarzy

W dniu 20.11.2015 r. na posiedzeniu Rady Parafialnej Parafii p.w. Św. Anny w Zaklikowie zapadły końcowe decyzje w sprawie zasad funkcjonowania cmentarza parafialnego oraz wysokości ponoszonych opłat. Z posiedzenia sporządzono protokół następującej treści.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków Rady Parafialnej, ks. Proboszcz Parafii, Burmistrz Zaklikowa i Administrator cmentarza parafialnego.

 1. Ustalono wysokość kosztu pogrzebu na kwotę1300 zł., na którą składają się:

a/ obsługa liturgiczna w kościele i na cmentarzu – 600 zł,

b/ pozostałe czynności związane z pogrzebem zwane dalej opłatą za pochówek -700 zł, (usługa organisty, usługa kościelnego, otwarcie i zamknięcie grobu, czynności administracyjne – wpis do księgi cmentarnej, przyjęcie i wydanie dokumentów związanych z pogrzebem).

 1. Opłata za pogrzeb będzie przyjmowana w części za obsługę liturgiczną przez Księdza Proboszcza w Kancelarii Parafialnej, w części za pochówek przez Administratora cmentarza w kancelarii cmentarza, który wystawi opłacającemu usługę dowód wpłaty. Opłata za pochówek będzie wpłacana przez Administratora cmentarza na wydzielone konto Parafii.
 2. Uzgodniono odstąpienie od pobierania opłat za tzw. „dochowanie” do grobu, za przyznanie dysponowania grobem oraz za czynności kancelaryjno-terenowe.
 3. Podtrzymano ustalone wcześniej stawki opłat:

I. Opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego na 20 lat dla osoby, która ma być pochowana na cmentarzu w przypadku braku grobu w chwili jej śmierci:

a/ grób urnowy…………………………………………………. 100 zł.

b/ grób ziemny dziecka……………………………………… 50 zł.

c/ grób ziemny osoby dorosłej……………………………. 200 zł.

d/ grób murowany dla jednej osoby……………………..400 zł.

e/grób murowany dla dwóch osób……………………….600 zł.

f/ grób murowany dla trzech i więcej osób………….. 900 zł.

II.Opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego na 20 lat „za życia”:

a/ grób urnowy…………………………………………………..300 zł.

b/ grób ziemny osoby dorosłej…………………………… 400 zł.

c/ grób murowany dla jednej osoby……………………..800 zł.

d/grób murowany dla dwóch osób………………………1200 zł

e/ grób murowany dla trzech i więcej osób…………. 1900 zł.

III. Opłata za przedłużenie udostępnionego miejsca grzebalnego na dalsze 20 lat:

a/ grób ziemny dziecka…………………………………….. 50 zł.

b/grób urnowy ………………………………………………… 100 zł.

c/ grób ziemny osoby dorosłej………………………….. 200 zł.

d/ grób murowany dla jednej osoby…………………. 400 zł.

e/grób murowany dla dwóch osób……………………. 600 zł.

f/ grób murowany dla trzech i więcej osób……….. 900 zł.

IV. Opłaty jednorazowe za przekształcenie miejsca grzebalnego:

a/ grobu ziemnego na grób murowany dla jednej osoby…………… 100 zł.

b/ grobu ziemnego na grób murowany dla dwóch osób……………. 200 zł

c/ grobu ziemnego na grób murowany dla trzech i więcej osób… 300 zł.

V. Za wydanie przepustki uprawniającej do wjazdu na cmentarz ………100 zł

5. Podtrzymano wcześniejsze stanowisko, że opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego na 20 lat i jego przedłużenie na dalsze 20 lat można wnosić w ratach uzgodnionych z Administratorem cmentarza.

6. Zdecydowano, że usługi budowlane w zakresie wykonywania piwnic grobowych jak i innych usług budowlanych związanych z budową, przebudową i remontem grobów będzie wykonywać Administrator cmentarza we własnym imieniu i na swoją rzecz. Usługi takie mogą być wykonywane na cmentarzu także przez inne podmioty po uzgodnieniu tych prac przez zamawiającego usługę i wykonawcę z Administratorem cmentarza oraz uiszczeniem przez wykonawcę jednorazowej opłaty na rzecz Parafii w wysokości 100 zł za wjazd na cmentarz za każdy budowany, przebudowywany lub remontowany grób. Taką samą opłatę będzie wnosił na rzecz Parafii Administrator cmentarza w przypadku świadczenia przez siebie usługi budowlanej na cmentarzu.

7. Ustalono, że osoba zlecająca pochówek, lub prace związane z remontem, bądź przebudową grobu winna złożyć Administratorowi cmentarza oświadczenie, iż działa w porozumieniu i za zgodą krewnych i powinowatych roszczących sobie prawo do grobu. Wzór oświadczenia opracuje i będzie wydawać zainteresowanym Administrator w kancelarii cmentarza.

8. Ustalono, że budowa nowych grobów i przebudowa istniejących w strefie ochrony konserwatorskiej wokół kościoła Św. Anny (do wysokości pierwszej alejki po prawej stronie za kościółkiem) będzie możliwa po uzyskaniu zgody Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu. Wnioski do Konserwatora można składać za pośrednictwem Kancelarii cmentarza.

9. Rada Parafialna dziękuje P. Burmistrzowi Zaklikowa za włączenie się w prace nad uporządkowaniem spraw cmentarza parafialnego.

 1. Wernyhora

  Nie mieszkam już w tych stronach ale wstyd mi za te pomysły. Autorytety padają, a Was mamona zaślepia. Znajomi śmieją się z tych stawek, to są kwoty adekwatne dla średniej wielkości miasta w Polsce, a nie z całym szacunkiem malutkiego miasteczka, które poza wyżebranymi prawami miejskimi nie wiele ma wspólnego z miastem. Ciekawe co kolejnego wymyślicie. A co do Księdza Proboszcza to można zobaczyć jakie były jego „dokonania” w poprzedniej parafii w Nisku Warchołach /ciągłe składki i brak efektów/ oraz to jak tamta parafia, pozytywnie zmieniła się po jego odejściu.

  Reply
 2. lutek

  We Włoszech widziałem żebrzących KSIĘŻY dosłownie żebrzących na targach …. Zobaczycie że doczekamy w niedalekiej przyszłości jak będzie nadal przewodził Franciszek … pingwinów chodzących na boso z tobołkiem na plecach… sami do tego zmierzają … PONIEWAŻ MAMONA ZAŚLEPIA IM umysły A CHCIWOŚĆ I „LUKSUSY” totalnie zdemoralizowały kler…. .Stali się dzisiaj chciwcami i zachłannikami…. .Wygórowane stawki za opłaty pogrzebowe doprowadzą do wzmożonych kremacji zwłok a prochy będa zakopywane po „cichu” w przydomowych ogródkach .. bo bezpłatnie …brak słów… .

  Reply
 3. miro

  Drogo. Stanowczo za drogo . W takim ubogim środowisku 1300 zł za posługę kapłańską ? A gdzie jeszcze usługa firmy pogrzebowej z trumna i dodatkami? Czyż to nie paranoja???Mam liczyć na to że mi PiS da?Wątpię.

  Reply
 4. psotny drapciuch

  Dlaczego pleban wcześniej nie wpadł sam na pomysł uporządkowania cmentarza i opracowania cennika za pochówki , tylko skorzystał z czyjeś podpowiedzi tłumacząc się że nie jest menadżerem w publicznych sprawach to nie jest , ale w sprawach osobistych to dobrze wie co robi na parafie przyjechał zdezelowanym samochodem , a po iluś latach pobytu w Zaklikowie dorobił się nowego samochodu .Większość parafian ciężko pracując po kilkadziesiąt lat ledwie stać na kupno używanego samochodu samochodu. Coś tu jest nie tak .

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

code