Uwaga na zanieczyszczone powietrze

Data dodania: 9 stycznia 2017 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Wydarzenia | Jeden komentarz

Ustalono przyczyny złego samopoczucia ludzi w ostatnim okresie czasu. Wiele osób narzeka na ciężkość oddychania, problemy z gardłem.

Wg przeprowadzonych badań odpowiedzialnym za to może być pył PM10, który składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie poinformował, że w dniach 7-8 stycznia br. stwierdzono bardzo wysokie stężenia pyłu PM10 na wszystkich stacjach pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Na wszystkich stacjach zanotowano przekroczenia poziomów średniodobowych.

Najwyższe średniodobowe stężenia pyłu PM10 na poziomie 201 μg/m3 (402% wartości dopuszczalnej) zanotowano w dniu 8 stycznia na stacji pomiarowej w Jaśle przy ul. Sikorskiego. Tak wysokie stężenia pyłu PM10 na terenie województwa, a także całej Polski, związane było przede wszystkim z występowaniem niekorzystnych warunków eteorologicznych (bardzo niskie temperatury powietrza, brak wiatru, warunki inwersyjne). Niskie temperatury powietrza przyczyniają się do powstawania zanieczyszczeń w wyniku procesów wzmożonego spalania paliw w lokalnych kotłowniach i piecach domowych sektora komunalno-bytowego (tzw. niska emisja). Gmina Zaklików również podlega tym niekorzystnym zjawiskom pogodowym.

Prognozę stężenia pyłu PM10 można obejrzeć tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

code