Wybory prezydenckie 2015

Data dodania: 6 maja 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Wydarzenia | Brak komentarzy

Zbliża się I tura wyborów prezydenta RP. Już za kilka dni, 10 maja 2015 r.  wszyscy Polacy w Polsce i na świecie pójdą do urn wyborczych. Gdy któryś z kandydatów uzyska w I turze 50% i jeden głos, nie będzie drugiej tury. Jeżeli żaden kandydat nie uzyska takiego wyniku druga tura odbędzie się w dniu 24.05.2015 r.

W tych wyborach do fotela prezydenta startuje aż 11 kandydatów. Głosowanie odbędzie się zgodnie z ustalonymi procedurami.

Po potwierdzeniu naszej tożsamości w lokalu wyborczym zostanie wydana nam karta do głosowania. Na karcie tej będzie się znajdować 11 nazwisk kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta. Aby oddać ważny głos na swojego kandydata, w kratce obok imienia i nazwiska naszego wybrańca stawiamy znak „x”.

Możemy postawić tylko na jednego kandydata. Postawienie krzyżyka obok imienia i nazwiska drugiego lub kolejnego kandydata spowoduje, że nasz głos nie będzie ważny.

W dniu 10 maja rozpocznie się rywalizacja, która wyłoni prezydenta Polski na kolejną 5-letnią kadencję. Do wyborów przystępuje 11 kandydatów i są to:

–   Grzegorz Michał Braun

–   Andrzej Sebastian Duda

–   Adam Sebastian Jarubas

–   Bronisław Maria Komorowski

–   Janusz Ryszard Korwin – Mikke

–   Marian Janusz Kowalski

–   Paweł Piotr Kukiz

–   Magdalena Agnieszka Ogórek

–   Janusz Marian Palikot

–   Paweł Jan Tanajno

–   Jacek Wilk

Informacja Zastępca Przewodniczącego PKW Wiesława Kozielewicz:

W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r., Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, co następuje.

  1. Do spisów wyborców sporządzanych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z urzędu zostaną wpisane tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy, tj. osoby zameldowane na pobyt stały w danej gminie oraz osoby, które stale zamieszkują na obszarze danej gminy bez zameldowania na pobyt stały, lecz zostały wpisane do rejestru na swój wniosek. Oznacza to m. in., że osoby zameldowane na pobyt czasowy nie zostaną ujęte z urzędu w spisie wyborców w miejscu pobytu czasowego, lecz w miejscu zameldowania na pobyt stały. Natomiast osoby niezameldowane na pobyt stały w żadnej gminie nie zostaną w ogóle ujęte w spisie wyborców z urzędu. Osoby te w celu udziału w głosowaniu muszą złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której stale zamieszkują lub złożyć wniosek o dopisanie do spisu w miejscu pobytu czasowego.
  2. Osoby dopisane na swój wniosek do wybranego spisu wyborców w związku z głosowaniem w dniu 10 maja br. będą ujęte w tym samym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w ponownym głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w obwodzie właściwym dla stałego miejsca zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania.
  3. Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Na takich samych zasadach będą mogli głosować wyborcy przebywający w domach studenckich lub zespołach domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania. Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania. 
    Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w domach studenckich lub zespołach domów studenckich w pierwszym głosowaniu będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę w okresie pomiędzy dniem pierwszego głosowania, tj. 10 maja 2015 r. a dniem ponownego głosowania.
  4. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego, zarówno w kraju jak i za granicą, dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Oznacza to, że w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania pakiet wyborczy dotyczący tego głosowania zostanie przekazany na adres, który został wskazany podczas dokonania zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w związku z głosowaniem w dniu 10 maja 2015 r.
  5. Akt pełnomocnictwa sporządzony przed głosowaniem w dniu 10 maja 2015 r. dotyczy zarówno pierwszego głosowania, jak i ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 maja 2015 r. (22 maja w przypadku ewentualnego ponownego głosowania), stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, lub przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. Ponadto głosowanie osobiste wyborcy powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Z ostatnich przedwyborczych sondaży wynika, że największe szanse mają dwaj kandydaci tj. Andrzej Duda i Bronisław Komorowski, który ubiega się o reelekcję. Najprawdopodobniej to między nimi dojdzie do walki w II turze wyborów, ze względu na rozbicie głosów na pozostałych kandydatów.

Według komentatorów sceny politycznej kampania prezydencka 2015 roku jest kampanią najogólniej mówiąc bezbarwną, mało merytoryczną, zachowawczą. Być może w II turze, jeżeli do niej dojdzie, będziemy mogli ujrzeć bardziej merytoryczne postawy i poglądy na temat polityki wewnętrznej i zewnętrznej państwa, gospodarki, opieki zdrowotnej czy też szkolnictwa, lub szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości.

Znawcy przedmiotu wskazują, że reformy społeczne idą w złym kierunku, a przykładem tego jest reforma opieki zdrowotnej i słynnego pakietu onkologicznego, powszechnie krytykowanego. Natomiast stan finansów publicznych i naszego zadłużenia jest mówiąc krótko w złym stanie.

Jest jednak szansa na to, że nowo wybrany Prezydent RP będzie miał w tych sprawach dużo do powiedzenia.

Zdjęcia kandydatów na prezydenta pobrano z http://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_prezydenckie_w_Polsce_w_2015_roku

200px-Grzegorz_Braun Adam_Sebastian_Jarubas Andrzej_Duda_(9851867824)_(cropped) Janusz_Korwin_Mikke_w_Koninie Janusz_Palikot_Sejm_2015_02 KPRP_20130131_WG_305_BRONISLAW_KOMOROWSKI M.Ogórek Marian_Kowalski_-_Ruch_Narodowy,_2015.03.15_(1)_cropped Paweł_Kukiz Paweł_Tanajno_(cropped) Wilk_Jacek

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

code